חיפוש מכרזים

 
חיפוש מכרזים
מועד פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
מועד אחרון להגשה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 90-81 מתוך 177 תוצאות
תוצאות 90-81 מתוך 177 תוצאות
מספר מכרזסוג מכרזשם מכרזמועד אחרון להגשה
24.15מכרז פומבימכרז פומבי מס' 24.15- עיצוב, הדפסה, מגנוט ודיוור שוברי אגרות והודעות שונות02.09.15להרחבה
18.15מכרז פומבימכרז פומבי למתן שירותים לאפוטרופוס הכללי בתיקי ניהול רכוש במסגרת סעיפים 15(ג1) ו-15(ג3) לחוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-197802.09.15להרחבה
26.15הליך פניה פומביתהליך פומבי למתן שירותי ליווי וייצוג משפטי לנפגעי עבירות המתה15.10.15להרחבה
27.15בקשה לקבלת מידע RFIבקשה נוספת לקבלת מידע (RFI) מס' 27.15 על יכולותיהן של חברות המעוניינות לספק שירותי מידע משוכללים לציבור הרחב על בסיס מאגר המידע של רשם החברות03.09.15להרחבה
28-15בקשה לקבלת מידע RFIאספקה, הטמעה ותחזוקה של התקני איזון עומסים עבור משרד המשפטים05.11.15להרחבה
34.15מכרז פומבימכרז פומבי 34.15 לתכנון וביצוע קורסים להכשרת פעילים קהילתיים לקידום שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 15.10.15להרחבה
30-15בקשה לקבלת מידע RFIבקשה לקבלת מידע (RFI ) מספר 30-15 שרת פקסים ארגוני למשרד המשפטים19.11.15להרחבה
38.15מכרז פומבימכרז פומבי לביצוע וניהול תוכנית הכשרת מנהלים בדרג ביניים בפרקליטות על ידי מוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה23.11.15להרחבה
59-15מכרז פומביעריכה והפקה של מאמרים, חוברת זכויות ולומדה בנושא נגישות עבור נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות31.12.15להרחבה
64.15מכרז פומבימכרז פומבי מס' 64.15 - לאספקת מארז פירות יבשים לט"ו בשבט06.01.16להרחבה