חיפוש מכרזים

 
חיפוש מכרזים
מועד פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
מועד אחרון להגשה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 80-71 מתוך 177 תוצאות
תוצאות 80-71 מתוך 177 תוצאות
מספר מכרזסוג מכרזשם מכרזמועד אחרון להגשה
72-2014מכרז פומביאספקה, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכות ניטור והגנה על בסיסי נתונים02.06.15להרחבה
05.15מכרז פומבימכרז פומבי לאספקת ציוד משקי10.05.15להרחבה
03/15הליך פניה פומביתפנייה פומבית על בסיס הוראות תקנה 5(א)(2) לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ סוציאלי-קרימינולוגי לסניגוריה הציבורית21.04.15להרחבה
07/15מכרז פומבימכרז פומבי למתן שירותי אבטחה צמודה ו/או זקיפים בבתי מאובטחים, במתקנים ובתנועה עבור משרד המשפטים14.07.15להרחבה
10/15בקשה לקבלת מידע RFIבקשה לקבלת מידע (RFI) מספר 10/15 על יכולותיהן של חברות המעוניינות לספק שירותי מידע משוכללים לציבור הרחב על בסיס מאגר המידע של רשם החברות12.05.15להרחבה
09.15מכרז פומבימכרז פומבי 09.15 לאספקת ארוחות צהריים לשוטרי מח"ש03.06.15להרחבה
08.15מכרז פומבימכרז פומבי מס' 08.15 מתן שירותי שינוע קרגלים וחומר משפטי לבתי המשפט עבור יחידות משרד המשפטים והחזרתם09.06.15להרחבה
16.15בקשה לקבלת מידע RFIבקשה לקבלת מידע 16.15 מוצר לניהול ידע06.07.15להרחבה
17.15בקשה לקבלת מידע RFIבקשה לקבלת מידע מס' 17.15 תשתיות מחשוב וטלפוניה למרכז השירות והמידע של משרד המשפטים06.08.15להרחבה
21.15מכרז פומבימכרז פומבי 21.15 טיוב תיקי בתים משותפים באגף לרישום והסדר מקרקעין17.09.15להרחבה