חיפוש מכרזים

 
חיפוש מכרזים
מועד פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
מועד אחרון להגשה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 70-61 מתוך 177 תוצאות
תוצאות 70-61 מתוך 177 תוצאות
מספר מכרזסוג מכרזשם מכרזמועד אחרון להגשה
37.13מכרז פומבימכרז פומבי 37-2013 פנייה לקבלת הצעות למכירה הטמעה ותחזוקה של מערכת ניתוח וסיווג טקסט לפי טקסונומיה12.12.13להרחבה
01.14הליך פניה פומביתפנייה פומבית מס' 01/14 לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ תקשורתי ואסטרטגי לסניגוריה הציבורית22.01.14להרחבה
02.14מכרז פומבימכרז פומבי 02-2014 מתן שירותים טכניים ומיון בקשות המוגשות לוועדת העיזבונות במשרד המשפטים24.02.14להרחבה
17.14מכרז פומבי מכרז פומבי מס' 17/14 למתן שירותי תרגום ומתורגמנות עבור משרד המשפטים26.05.14להרחבה
24.14מכרז פומבימכרז פומבי למתן שירותי יעוץ, תכנון ופיקוח על מערכות בטחון ותקשורת למשרד המשפטים22.05.14להרחבה
41.14מכרז פומבימסמכי מכרז פומבי 41.14 למתן שירותי איסוף וחלוקת דברי דואר עבור יחידות משרד המשפטים06.08.14להרחבה
48.14מכרז פומבימכרז מסגרת פומבי 48.14 עבור מתן שירותי ייעוץ ארגוני, ייעוץ כלכלי וביצוע סקרים30.09.14להרחבה
74.2014מכרז פומבימכרז פומבי מס' 74-2014 פנייה לקבלת הצעות להספקה, הטמעה ותחזוקה של מוצר בינה עסקית (BI)26.04.15להרחבה
79.14הליך פניה פומביתהליך פומבי מספר 79.14 - הזמנה להציע הצעות להיכלל ברשימת עורכי דין זוכים וברשימת עורכי דין כשירים לשם מתן שירותים משפטיים למשרד המשפטים – פרקליטות המדינה01.04.15להרחבה
68-2014מכרז פומביהספקה, התקנה, הטמעה ותחזוקה של מערכות מרכזיות להלבנת קבצים המועברים בין רשתות ושל מערכות עצמאיות להלבנת קבצים30.04.15להרחבה