חיפוש מכרזים

 
חיפוש מכרזים
מועד פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
מועד אחרון להגשה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 60-51 מתוך 177 תוצאות
תוצאות 60-51 מתוך 177 תוצאות
מספר מכרזסוג מכרזשם מכרזמועד אחרון להגשה
09-13מכרז פומבימכרז פומבי אספקת דיסקים לצריבה26.05.13להרחבה
13.13מכרז פומביהזמנה להציע הצעות לאיסוף תיעוד רפואי עבור משרדי ממשלה באמצעות הפרקליטויות03.06.13להרחבה
16.13בקשה לקבלת מידע RFIבקשה מוקדמת מספר 16-2013 לקבלת מידע על רכיב תכנה נרכש (מוצר מדף) לעיבוד וניתוח רשת קשרים 13.08.13להרחבה
30.13מכרז פומביהזמנה להציע הצעות לאספקת עצי בונסאי מסוג הדס טרנטיני כשי "ירוק" לעובדי משרד המשפטים01.09.13להרחבה
21.13מכרז פומבימכרז פומבי להצבת והפעלת עגלות קפה מזון ומשקאות ביחידות המשרד07.10.13להרחבה
35.13מכרז פומבימכרז פומבי למתן שירותי ארגון והפקה של הכנס הבינלאומי של הכונס הרשמי בנושא חדלות פירעון בתאגידים09.10.13להרחבה
36.13מכרז פומבימכרז פומבי 36.13 למתן שירותי אירוח כנסים וסמינרים28.10.13להרחבה
07/13מכרז פומבימכרז פומבי 07.13 אספקת ארוחות צהריים לשוטרי מח"ש13.11.13להרחבה
01-2013מכרז פומבימכרז פומבי 01-2013 פנייה לקבלת הצעות למכירה, הטמעה ותחזוקה של מערכת להלבנת קבצים22.12.13להרחבה
32.13מכרז פומבימכרז פומבי 32-2013 פנייה לקבלת הצעות למכירה, הטמעה ותחזוקה של מערכת לניטור והגנה על בסיסי נתונים22.12.13להרחבה