חיפוש מכרזים

 
חיפוש מכרזים
מועד פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
מועד אחרון להגשה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 50-41 מתוך 177 תוצאות
תוצאות 50-41 מתוך 177 תוצאות
מספר מכרזסוג מכרזשם מכרזמועד אחרון להגשה
11/11הליך פניה פומביתפנייה תחרותית להצטרף למאגר שרטטים לקבלת שירותי שרטטות עבור יחידות ההסדר – טאבו נצרת, חיפה, תל-אביב ובאר שבע14.07.11להרחבה
40/12בקשה לקבלת מידע RFIבקשה מוקדמת לקבלת מידע על חברות המספקות שירותי תקשורת מחשבים וגלישת אינטרנט ועל המוצרים שהן משווקות07.08.12להרחבה
05/11מכרז פומבימכרז פומבי מספר 5/2011 למתן שירותי השגחה על נבחנים01.03.11להרחבה
68/10מכרז פומבימתן שירותי אבטחה למתקני משרד המשפטים01.02.11להרחבה
66/10מכרז פומבייעוץ, ליווי וכתיבת מפרטים מקצועיים למתן שירותים ורכישת טובין עבור משרד המשפטים30.12.10להרחבה
04/11הליך פניה פומביתבקשה לקבלת מידע 04/11 – אולמות בחינה15.02.10להרחבה
16/11 מכרז פומביתפעול מרכז קלט נתונים עבור הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור19.05.11להרחבה
55/11הליך פניה פומביתפנייה פומבית בהתאם להוראות תקנה 5(א)(2) לשם קבלת הצעות למתן שירותי יעוץ ועריכת מחקר משווה עבור משרד המשפטים20.09.11להרחבה
18/11מכרז פומבימכרז פומבי לעדכון מאגר החברות, רשות התאגידים, משרד המשפטים20.07.11להרחבה
03/13מכרז פומבימכרז פומבי ניהול מזנון ושירותי הסעדה בלשכה הראשית משרד המשפטים בירושלים 11.03.13להרחבה