חיפוש מכרזים

 
חיפוש מכרזים
מועד פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
מועד אחרון להגשה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 40-31 מתוך 177 תוצאות
תוצאות 40-31 מתוך 177 תוצאות
מספר מכרזסוג מכרזשם מכרזמועד אחרון להגשה
21/11הליך פניה פומביתפניה לקבלת הצעות למתן שירותי ביקורת על נוטריונים04.08.11להרחבה
14/12בקשה לקבלת מידע RFIבקשה מוקדמת לקבלת מידע 14-2012 (RFI) תוכנה לניתוח טקסט וקטלוג על פי טקסונומיה03.06.12להרחבה
31/11הליך פניה פומביתהליך לקבלת שירותיו של עורך דין בעל משרד עורכי דין עצמאי באזור חיפה והצפון אשר יפעל מטעם הכונס הרשמי במסגרת הסכם מיוחד31.07.11להרחבה
43/10תיחור בתי תוכנה 43-2010 הספקת שירותי מחשוב למשרדי הממשלה17.10.10להרחבה
57/10בקשה לקבלת מידע RFIבקשה לקבלת מידע (R.F.I) מספקים היכולים להעניק שירותי ייעוץ לתחום הטמעת תקנות נגישות השירות01.12.10להרחבה
06/2012מכרז פומבימכרז אספקת שירותי עריכת מבחנים עבור מינהלת היחידות המקצועיות משרד המשפטים22.02.12להרחבה
63/10מכרז פומבימכרז פומבי לקבלת שירותי ביקורת כספים פנימית באגף הכספים של משרד המשפטים06.12.10להרחבה
38/11הליך פניה פומביתהזמנה להציע הצעות להגשת מועמדות להצטרף למאגר עורכי הדין של הלשכות לסיוע משפטי מחוז ירושלים ומחוז הדרום01.12.11להרחבה
48/10מכרז 48-2010 הספקת שירותי סיוע בכוח אדם בתחום מקצועות טכנולוגית המידע והתקשוב לפי שעות25.07.10להרחבה
01/11מכרז פומבימכרז פומבי למתן שירותי ארגון ותפעול תוכנית להכשרת מנהלים11.05.11להרחבה