חיפוש מכרזים

 
חיפוש מכרזים
מועד פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
מועד אחרון להגשה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 20-11 מתוך 177 תוצאות
תוצאות 20-11 מתוך 177 תוצאות
מספר מכרזסוג מכרזשם מכרזמועד אחרון להגשה
46.14 מכרז פומבי46-2014 - למתן שירותי העתקת דיסקים וצילום מסמכים באתרי פרקליטויות המחוז 27.08.14להרחבה
48.15מכרז פומבימכרז פומבי מס' 48.15 לאספקת ציוד משקי26.11.15להרחבה
22.16מכרז פומבימכרז פומבי מס' 22-16 אספקת שירותי אפיון ועריכה של מכרזים לרכש תשתיות ושירותים בתחום מערכות מידע15.05.16להרחבה
45-2016מכרז פומבימכרז פומבי למתן שירותים כתובעים בהליכים פליליים ואחרים מטעם המדינה בתחום אכיפת דיני המקרקעין01.11.16להרחבה
24-להרחבה
26-2017מכרז פומבימכרז פומבי ליעוץ, ליווי וכתיבת מפרטים מקצועיים למתן שירותים ורכישת טובין עבור משרד המשפטים03.07.17להרחבה
27-2017מכרז פומביפיתוח יישומי מובייל עבור אגף מערכות מידע שבמשרד המשפטים11.09.17להרחבה
55-2017להרחבה
74-2017מכרז פומביקבלת שירותי הפעלת מערכת תומכת בגיוס מתמחים באופן אינטרנטי לרבות הדרכה, מוקד תמיכה וסיוע למשתמשים במערכת – עבור משרד המשפטים 27.03.18להרחבה
27.18מתן שירותי ייעוץ להיבטי הרציפות התפקודית למרכיבי משק לשעת חירוםלהרחבה