חיפוש מכרזים

 
חיפוש מכרזים
מועד פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
מועד אחרון להגשה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 10-1 מתוך 159 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 159 תוצאות
מספר מכרזסוג מכרזשם מכרזמועד אחרון להגשה
50/12בקשה לקבלת מידע RFIבקשה לקבלת מידע – REQUEST FOR INFORMATION מעבד רשת קשרים20.11.12להרחבה
01/10מכרזי מאגר רשימהפנייה לקבלת הצעות להיכלל במאגר יועצים אסטרטגיים של אגף מערכות מידע14.11.10להרחבה
03/11מכרז פומבימכרז פומבי לניהול מזנון ושירותי הסעדה בבניין הדר דפנה בתל-אביב11.04.11להרחבה
60/10פנייה להציע הצעות להקמה הרחבה ותחזוקה של תשתיות תקשורת נתונים פאסיבית אחודה ולא אחודה30.11.10להרחבה
38/12מכרז פומבימכרז פומבי לקבלת שירותי מוקדי פריצה25.06.12להרחבה
21/11הליך פניה פומביתפניה לקבלת הצעות למתן שירותי ביקורת על נוטריונים04.08.11להרחבה
14/12בקשה לקבלת מידע RFIבקשה מוקדמת לקבלת מידע 14-2012 (RFI) תוכנה לניתוח טקסט וקטלוג על פי טקסונומיה03.06.12להרחבה
31/11הליך פניה פומביתהליך לקבלת שירותיו של עורך דין בעל משרד עורכי דין עצמאי באזור חיפה והצפון אשר יפעל מטעם הכונס הרשמי במסגרת הסכם מיוחד31.07.11להרחבה
43/10תיחור בתי תוכנה 43-2010 הספקת שירותי מחשוב למשרדי הממשלה17.10.10להרחבה
57/10בקשה לקבלת מידע RFIבקשה לקבלת מידע (R.F.I) מספקים היכולים להעניק שירותי ייעוץ לתחום הטמעת תקנות נגישות השירות01.12.10להרחבה