חיפוש מכרזים

 
חיפוש מכרזים
מועד פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
מועד אחרון להגשה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 10-1 מתוך 177 תוצאות
תוצאות 10-1 מתוך 177 תוצאות
מספר מכרזסוג מכרזשם מכרזמועד אחרון להגשה
38/12מכרז פומבימכרז פומבי לקבלת שירותי מוקדי פריצה25.06.12להרחבה
07/12מכרז פומבימכרז לעיצוב והדפסת דברי דפוס וכריכות עבור המכון להשתלמות פרקליטים ויועצים משפטיים במשרד המשפטים27.02.12להרחבה
09/11הליך פניה פומביתפנייה פומבית לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ אסטרטגי לסניגוריה הציבורית10.03.11להרחבה
12.13מכרז פומבימכרז פומבי 12.13 לאספקת מידע בורסאי בזמן אמת09.09.13להרחבה
40.13מכרז פומבימכרז פומבי למתן שירותי אירוח כנסים וסמינרים21.01.14להרחבה
15.14מכרז פומבימכרז פומבי 15.14 מתן שירותי הובלה וסבלות עבור משרד המשפטים07.04.14להרחבה
05.2014מכרז פומבימכרז פומבי 05.2014 פנייה לקבלת הצעות למכירה הטמעה ותחזוקה של מערכת ניתוח וסיווג טקסט לפי טקסונומיה04.08.14להרחבה
23.14מכרז פומבימכרז פומבי הזמנה לבתי תוכנה, המתמחים בפיתוח תכנות לניהול השקעות בשוק ההון, להציע הצעות לפיתוח או אספקת תכנה לניהול השקעות עבור האפוטרופוס הכללי30.06.14להרחבה
38.14מכרז פומבימכרז פומבי 38.14 גיוס והפניית מתנדבי שירות לאומי למשרד המשפטים07.08.14להרחבה
44.14הליך פניה פומביתמכרז פומבי 44.14 שירותי ייעוץ אסטרטגי למחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים 04.09.14להרחבה