חוות דעת מטעם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט ציבורי-מינהלי) בעניין החוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות) התשי"ט - 1958

 
|29/10/2017 |

​חוות דעתה של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט ציבורי-מינהלי), גב' דינה זילבר, בעניין החוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות),  מיישבת אי בהירות במסגרת החוק וקובעת כי יש לפרשו כך שהרשות מחוייבת לענות לפונה המבקש כי תפעיל את סמכותה תוך 45 יום, וכי אם לא תעשה כן, ייראה אי המענה כסירוב שאינו מנומק לבקשה.