תמצית החלטה חדשה של נציב תלונות הציבור על שופטים

 
|24/05/2018 |

​שרבוב עובדה שגוייה בפסק דין​​​​​.​​

בפסק דין בתביעה שעניינה תאונת דרכים נרשם, בין יתר נימוקי פסק הדין, כי כל אחד מהצדדים הציג בפני בית המשפט את אופן קרות התאונה "באמצעות מכוניות צעצוע".
המתלונן טען בתלונתו, כי התאונה לא הוצגה באופן זה כלל, וכך אכן התברר בעקבות בירור התלונה.
הנציב קבע בהחלטתו, כי כל בעל דין מצפה, מטבע הדברים ובאופן הגיוני, כי פסק דין בעניינו יהיה מבוסס על החומר שהיה בפני בית המשפט ועל התרשמותו של השופט מן החומר.
פסק דין המשרבב התרחשות במשפט שלא היתה ולא נבראה פוגע באמון בבתי המשפט. 
התלונה נמצאה מוצדקת.​