תשובת היועמ"ש בעתירות לבג"ץ בעניין הקמת אנטנות שידור סלולאריות קטנות בפטור מהיתר בנייה

 
|18/12/2013 |

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, הודיע בצעד חריג לבג"ץ כי הוא סבור שיש מקום לקבל את העתירות שהוגשו נגד הקמתם בפטור מהיתר בנייה של "מתקני גישה אלחוטית" (מג"א), שהם אנטנות שידור קטנות שמשמשות את המפעילות הסלולאריות ומותקנות על מרפסות וגגות.


 

בכתב התשובה שהגיש, הודיע היועץ המשפטי כי הוא סבור שיש מקום לתת צו מוחלט בעתירות, שיאסור על חמש המפעילות הסלולאריות להקים מתקני גישה אלחוטית נוספים בפטור מהיתר בנייה, וזאת כל עוד לא הותקנו תקנות "מאזנות" לפי חוק התכנון והבנייה, שיתנו משקל מתאים לשיקולי הגנת הציבור מפני קרינה ולאינטרסים המגולמים בהליכי התכנון והבנייה.

 

נזכיר, כי עוד בשנת 2009 קבע היועץ המשפטי לממשלה דאז, מני מזוז, שלא ניתן להמשיך להקים בפטור מהיתר בנייה מתקני גישה אלחוטית נוספים מבלי שיותקנו על-ידי שר הפנים תקנות "מאזנות". ועדת הכלכלה של הכנסת קיימה בשנים 2010-2011 שלושה דיונים בטיוטת תקנות "מאזנות" שהובאה לאישורה, אולם לא אישרה אותן עד היום בשל מחלוקת בין משרדי הממשלה השונים.


בחודש ספטמבר 2010, בשל העיכוב בהתקנת התקנות "המאזנות", נתן בג"ץ לבקשת היועץ המשפטי לממשלה וינשטיין צו ארעי, האוסר מאז ועד היום על שלוש המפעילות הסלולאריות הוותיקות (פלאפון, סלקום ופרטנר) להקים בפטור מהיתר בנייה מתקני גישה אלחוטית נוספים, וזאת למעט לשם החלפת מתקן ישן במתקן חדש באותו מיקום בדיוק.

 

בשנת 2011, לבקשת היועץ המשפטי לממשלה וינשטיין (שהתבססה על שיקולי קידום התחרות בשוק הסלולארי), צמצם בג"ץ את הצו הארעי ביחס לשתי המפעילות הסלולאריות החדשות (הוט מובייל וגולן טלקום), באופן ששתיהן רשאיות להקים חלק מהרשתות החדשות שלהן באמצעות הקמתם בפטור מהיתר בנייה של מתקני גישה אלחוטית.

 

בצעד נדיר, מכיוון שלא הותקנו עד כה תקנות "מאזנות" - וזאת למרות שחלפו יותר מארבע שנים מאז שקבע היועץ לשעבר מזוז כי יש הכרח בהתקנתן, ולמרות שחלפו למעלה משלוש שנים מאז שניתן הצו הארעי לבקשת היועץ המשפטי הנוכחי – הודיע היום וינשטיין לבג"ץ כי יש מקום לקבל את שתי העתירות, ולתת צו מוחלט שיאסור על הקמתם בפטור מהיתר בנייה של מתקני גישה אלחוטית נוספים, וזאת עד להתקנתן של תקנות "מאזנות".

 

עם זאת, וינשטיין סבור שיש לסייג את הצו המוחלט המוצע על-ידו, באופן שתתאפשר גם בעתיד החלפה פיזית של מתקן גישה אלחוטית ישן במתקן גישה אלחוטית חדש, שיהיה פטור מקבלת היתר בנייה, וזאת באותו מיקום של המתקן הישן.

 

בנוסף, היועץ המשפטי לממשלה סבור, כי יש להותיר על כנו את הצו הארעי שניתן בשתי העתירות, בהיקפו העדכני להיום, עד ליום 1.7.14. זאת, כדי לאפשר למפעילות הסלולאריות להיערך לכניסת הצו הקבוע לתוקף, וכדי שיוכלו להגיש בקשות לקבלת היתרי בנייה לשם הקמת אנטנות שיחליפו את הצורך בהקמה בפטור מהיתר בנייה, וכן במסגרת "הגנת הינוקא" שראוי לתת לשתי המפעילות הסלולאריות החדשות.

 

> לצפייה בכתב התשובה מטעם היועץ המשפטי לממשלה בבג"צים 6477/08 ו-5045/09​