סוחר בשוק ההון הורשע בגניבה מלקוחות ותרמית בניירות ערך

 
|23/11/2017 |

​בית המשפט המחוזי בתל אביב (כב' השופט חאלד כבוב) הרשיע את שי אבני וחברת קול 2 בע"מ, על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון, בעבירות גניבה בידי מורשה, השפעה בדרכי תרמית על שערי ניירות ערך, ניהול תיקים ללא רישיון ומשיכת שיקים ללא כיסוי.

לפי כתב האישום המתוקן בו הודה אבני, בין השנים 2014-2012 ניהל אבני תיקי ניירות ערך ללא רישיון עבור 17 לקוחות שונים, תוך שהוא מבטיח ללקוחות תשואות יוצאות דופן. אבני ביצע כ– 2,000 עסקאות מתואמות בין חשבונותיהם של הלקוחות לבין חשבונותיו השונים, ובכך גנב כ– 280 אלף ש"ח מן הלקוחות ואף השפיע בדרכי תרמית על שערי ניירות הערך בהם סחר. יצוין כי הסדר הטיעון אינו כולל הסכמה עונשית.
את התיק ניהל עו"ד עידן שוורץ ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה. התיק נחקר על ידי מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך.  ​