מינוי אל"מ (מיל') ז'אנה מודזגברישוילי לתפקיד מבקרת תלונות נחקרים בשב"כ (המבת"ן) במשרד המשפטים

 
|06/06/2013 |

אל"מ (מיל')  ז'אנה מודזגברישוילי נבחרה בידי ועדת בוחנים של נציבות שירות המדינה לתפקיד המבת"ן (מבררת תלונות נחקרים בשב"כ). אל"מ (מיל') מודזגברישוילי שמשה בתפקידה האחרון בצה"ל כתובעת הצבאית הראשית משך ארבע שנים והשתחררה מצה"ל לפני כשלושה חודשים. זאת, לאחר כעשרים ושתיים שנות שירות, בהן שימשה במגוון תפקידים בפרקליטות הצבאית ואף שימשה כמה שנים כשופטת צבאית.

כפי שנמסר בעבר, לפי החלטת היועץ המשפטי לממשלה, מר יהודה וינשטיין ועל דעת ראש השב"כ, פרקליט המדינה ומנכ"ל משרד המשפטים הועבר תפקיד המבת"ן למשרד המשפטים. עתה, הושלמו ההליכים לאיוש התפקיד.

מעבר תפקיד המבת"ן למשרד המשפטים  
מזה שנים רבות, תלונות נחקרים נגד חוקריהם בשב"כ מועברות לבירור אצל  מבקר תלונות נחקרים בשב"כ (מבת"ן). המבקר היה מאז ומתמיד איש שב"כ מבחינה מנהלית, אולם כדי להבטיח את עצמאות הבדיקה והגינותה, היה המבקר כפוף מקצועית אך ורק ל"ממונה על המבת"ן", שהוא פרקליט בכיר בפרקליטות המדינה, וכן היה כפוף לפרקליט המדינה וליועץ המשפטי לממשלה. רק היועץ המשפטי ובכירי הפרקליטות היו יכולים להנחות את המבת"ן מבחינה מקצועית ולתת  לו הוראות במישור המקצועי , ולא איש מעובדי השב"כ. הממונים על המבת"ן בפרקליטות היו מקבלים את ממצאי הבדיקה, ועל סמכם היו צריכים להחליט אם תפתח בנדון חקירת משטרה אם לאו.  
ככלל, מונה לתפקיד המבת"ן עובד שב"כ שזה היה תפקידו האחרון בשב"כ, אף זאת כדי להבטיח את עצמאות פעולתו.   
למרות הצעדים הללו שנועדו להבטיח את עצמאות הבדיקה ואת הגינותה, הרי שבמשך השנים הושמעו טענות נגד כך שגורם השייך מנהלית לשב"כ הוא הבודק תלונות נגד עמיתיו לשירות. על רקע טענות אלה ולאחר מספר דיונים בנושא שנערכו בעבר - החליט בשעתו היועץ המשפטי לממשלה, על דעת ראש השב"כ,  פרקליט המדינה ומנכ"ל משרד המשפטים, כי אף שישנן תשובות טובות לטענות כפי שהוסבר לעיל, הרי שלמען "מראית פני הדברים", וכדי למנוע "לזות שפתיים" ולהגביר את האמון הציבורי במוסד חשוב זה, יהפוך המבת"ן להיות חלק ממשרד המשפטים, היינו, גורם חיצוני לחלוטין לשב"כ.
לאחר שבוצעו ההליכים הנדרשים, אויש עתה תפקיד המבת"ן.

יצירת קשר עם המב ת"ן

שלוחת ת"א: הנרייטה סולד 1 (הדר דפנה), תל אביב-יפו 64294 
טלפון: 03-6979526 
פקס: 02-646-7067
דוא"ל : mavtan@justice.gov.il