החלטת היועץ המשפטי לממשלה בפרשת "סופרלנד"

 
|18/06/2013 |

להלן החלטת היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין,  בפרשת ה"סופרלנד".
היועץ המשפטי לממשלה קובע כי "על דרך הכלל – נפרד אינו שווה. הפרדה בין קבוצות בשל מאפיין קבוצתי כמו דת או מין – מבלי שתהיה ניתנת להצדקה מכח שונות רלוונטית ומבלי שתעמוד בהגנות הקיימות בחוק בהקשר זה – היא הפרה פסולה של עקרון השיוויון. ככלל, העובדה כי השירות לא נשלל כליל, אלא מסופק בדרך של הפרדה על בסיס לאום, אין בה כדי לרפא את הפסול".

בנסיבות המקרה, החליט היועץ המשפטי לממשלה, בעצה אחת עם פרקליט המדינה, שאין מקום לנקוט בצעדים פליליים נגד "סופרלנד", נוכח ההתנצלות הפומבית של הנהלת הפארק והצהרתה על כוונתה לחדול ממדיניותה המפלה לאלתר.

> לעיון בהחלטה המלאה