תמצית החלטה חדשה של נציב תלונות הציבור על שופטים

 
|03/12/2017 |

​חובת הגילוי של שופט על היכרותו עם כונס נכסים שמינה בתיק חלה גם אם ההחלטה למנותו נובעת משיקולים מקצועיים בלבד

שופט מינה ככונס נכסים בתיק פירוק שיתוף במקרקעין עורך דין שיש לו היכרות קודמת עמו, זאת מבלי לגלות עובדה זו לצדדים. השופט התמחה אצל עורך הדין, ועם מינויו לשיפוט העביר למשרדו את תיקיו ללא קבלת תמורה כלשהי. ​

עורך הדין גם טיפל בעבר בעניינים משפחתיים ואישיים של השופט. השופט ציין, כי המינוי נעשה מתוך היכרות אישית את כישוריו המקצועיים של הכונס שמינה. הנציב חזר וקבע כי העובדה, שמי שמונה לתפקיד מטעם בית המשפט הוא מומחה ראוי בתחום בו התמנה ומינויו נובע משיקולים מקצועיים גרידא, אינה גורעת מחובת הגילוי של ההיכרות בינו לבין בעל התפקיד, זאת מחשש לפגיעה במראית פני הצדק. את יתרון ההיכרות המקצועית החיובית עם בעל התפקיד יש לשקול כנגד הפגם שבמינוי של מכר לאותו תפקיד. ניתן להניח את קיומם של מועמדים מקצועיים לתפקיד גם מבין אלה שאינם נמנים עם מכריו של השופט.