עדכונים אחרונים

 

כתבות מרכזיות

  • הודעה על כוונה לתת צו לפי חוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט), התשס"ז – 2007- 23.1.13

    | 23.01.13 |

    ​שר המשפטים מפרסם היום י"ב בשבט, ה-23.1 לינואר הודעה כי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 4(א) לחוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט), התשס"ז – 2007 (להלן –החוק), ותקנה 1 לתקנות השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט)(דרך פרסום נוספת של ההודעה והגשת התנגדויות), התשס"ז – 2007 (להלן – התקנות), בכוונתו לתת צו להגבלת סמכות שיפוט לפי סעיף 3 לחוק לגבי תערוכה שתתקיים במוזיאון ישראל החל ביום טז' באדר התשע"ג (26 בפברואר 2013).
לעמוד הראשון הקודם
הבא