הודעה על כוונה לתת צו לפי חוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט), התשס"ז – 2007

 
|21/09/2015 |

​הודעת שרת המשפטים בנוגע למתן צו לפי חוק השאלת נכסי תרבות. ​​

דפי נייר ודיו

שרת המשפטים, איילת שקד, הודיעה בתוקף סמכותה לפי סעיף 4(א) לחוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט), התשס"ז – 2007 [1] (להלן – החוק), ותקנה 1 לתקנות השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט) (דרך פרסום נוספת של ההודעה והגשת התנגדויות), התשס"ז – 2007 [2] (להלן – התקנות), על כוונתה לתת צו להגבלת סמכות שיפוט לפי סעיף 3 לחוק לגבי תערוכת Twilight over Berlin, Masterworks from the Nationalgalerie שתתקיים במוזיאון ישראל החל ביום ו' בחשון התשע"ו (19 באוקטובר 2015) ותערוכת Man Ray – Human Equations שתתקיים במוזיאון ישראל החל ביום ז' בחשון התשע"ו (20 באוקטובר 2015).

 
פרטי היצירות שבתערוכות ומוצאותיהן מופיעים בלינקים הבאים:
 
 
כל אדם המבקש להתנגד למתן הצו על פי סעיף 4 לחוק, בין כיוון שלטענתו לא התקיימו התנאים שבחוק למתן הצו, ובין כיוון שהוא טוען לזכות באחת או יותר מן היצירות העומדות להיות מוצגות בתערוכה, רשאי להגיש התנגדותו לשר המשפטים, כאמור ​בתקנות תוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו.