משרות בהליך מכרזי

 
מכרזים פומביים מתפרסמים לאיוש משרות פנויות לחלוטין ומיועדים לכלל האוכלוסייה, על בסיס עקרונות של הזדמנות שווה, הגינות ואובייקטיביות ולהבטיח כי יבחרו למשרות המועמדים הטובים, המוכשרים והמתאימים ביותר.

​​הגשת מועמדות למכרזים תתבצע באמצעות המערכת המקוונת באתר נציבות שירות המדינה https://ejobs.gov.il/gius
חיפוש מכרזי משאבי אנוש
מועד פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
מועד אחרון להגשה
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.