משרות ללא הליך מכרזי

 
​משרות המתפנות לפרקי זמן קצובים, ללא הליך מכרזי.​​

​لكل المعنيين بالتصفح في صفحة المهن الشاغرة مرفق الرابط التالي
איתור משרות
מועד פרסום
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
מועד אחרון להגשת מועמדות
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.