תגובת היועץ המשפטי לממשלה בנוגע לפעילות "מועדי הימורים"

 
|10/09/2015 |

​עמדת היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, ביחס לשאלת חוקיות פעילותם של "מועדוני הימורים".

קוביות משחק, קלפי הימורים

​עמדת היועץ, כפי שהובאה במכתבו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (פלילי), היא כי פעילות של הגופים השונים, שאינם בעלי היתר, על בסיס מוצרי ההימורים החוקיים המאורגנים על ידי מפעל הפיס ועל ידי המועצה להסדר ההימורים בספורט אינה עולה בקנה אחד עם הוראות חוק העונשין העוסקות ב"משחקים אסורים, הגרלות והימורים".