יישום הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בעניין הסכמים פוליטיים בעלי משמעות תקציבית

 
|16/12/2015 |

​מכתב מטעם היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, שהועבר ליועצים המשפטיים למשרדי הממשלה, בעקבות אישור חוק התקציב ולקראת סיום שנת הכספים 2015, ובו הנחיות באשר ליישום ההנחיה בדבר הסכמים פוליטיים בעלי משמעות תקציבית.

היועץ המשפטי לממשלה יהודה ויינשטיין

​ההנחיה בעניין יישום הסכמים פוליטיים פורסמה בחודש מרץ 2015, לאחר עבודת מטה של צוות בין-משרדי משותף של משרד המשפטים ומשרד האוצר.
ההנחיה היא אחד מן התוצרים של הפקת הלקחים אשר בוצעה לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, בעקבות פרצות שהתגלו בכל הקשור בהקצאה וחלוקה של תקציבים שמקורם בהסכמים פוליטיים.