מובאות מדברי היועץ המשפטי לממשלה ממושב הפתיחה של כנס הרצליה ה-15

 
|07/06/2015 |

​להלן מובאות מדברי היועץ המשפטי לממשלה ממושב הפתיחה בכנס הרצליה ה-15 של המרכז הבינתחומי: 

היועמ"ש, יהודה וינשטיין, בכנס הרצליה ה-15
​"לפני ימים לא רבים נערכו בחירות בישראל וכוננה ממשלה חדשה. אין בי ספק כי חברי הכנסת ושריה של הממשלה החדשה יפעלו כמיטב יכולתם למען הציבור בישראל.
המשפט ומערכת המשפט יעשו ככל שלאל ידם כדי שנבחרי הציבור, בכנסת ובממשלה, יוכלו לקדם את מדיניותם.

הייעוץ המשפטי לממשלה, על זרועותיו השונות, יסייע ויעמיד לרשות הממשלה את הכלים והאמצעים המשפטיים הדרושים לה על מנת לפעול.
כך עשינו בעבר וכך נמשיך לעשות.

בה בעת, על מערכת המשפט להיות "שומרת סף". עליה להבטיח שמירה על עקרונות הדמוקרטיה ועל שלטון החוק.

הגורמים השונים במערכת המשפט אינם מבקשים למשול במקום נבחרי הציבור. הם אינם קובעי מדיניות.
הם אינם מבקשים לעצמם תפקידים אלה. תפקידים אלה מסורים בידי נבחרי הציבור, המייצגים את העם ואת שלטון הרוב בעם.

אך דמוקרטיה איננה רק שלטון הרוב. אסור בשום פנים שמשמעותה תתמצה בכך.

דמוקרטיה שבה אין גבולות למרחב הפעולה של נציגי הרוב, איננה דמוקרטיה.

דמוקרטיה שפועלת מכוח הרוב ופוגעת בזכויות המיעוט, איננה דמוקרטיה.

דמוקרטיה שלא נשמר בה השוויון, איננה דמוקרטיה.

דמוקרטיה שלא נשמרות בה זכויות האדם, איננה דמוקרטיה.

בוודאי שעריצות הרוב איננה דמוקרטיה.

יש מי שסבורים כי בישראל של היום, המשילות אינה מסורה עוד בידי נבחרי העם, אלא בידי מערכת המשפט.
בעיני גורמים אלה, חל טשטוש סמכויות בין הרשויות, ויש למצוא נוסחה חדשה לאיזון ביניהן.

אני חולק לחלוטין על הדברים האלה.

זו בעיני תפיסה פשטנית ובלתי מבוססת של המושג משילות.
היכרותי עם מערכת המשפט הישראלית ועם האופן שבו היא מבצעת את תפקידה, שונָה בתכלית.

מדינת ישראל יכולה להתגאות ברשות השופטת שלה. מדובר ברשות שופטת עצמאית ומקצועית.
מדובר ברשות שופטת בלתי תלויה, ונקייה מהשפעות פוליטיות.

בית המשפט העליון, אשר עומד בראש המערכת הזו, מייצג את ישראל בכבוד רב בזירה המשפטית המקומית והבינלאומית.
הוא מהווה דוגמא למשפטנים במדינות דמוקרטיות. המסורת המשפטית בישראל אמנם קצרה יחסית, אך היא בהחלט מרשימה ומכובדת.

לכל אורך השנים, ביצעה מערכת המשפט בישראל את תפקידה בזהירות ובריסון ראויים.

ככלל, בית המשפט העליון איננו מתערב בפעולותיהן של הכנסת ושל הממשלה. מעטים וספורים הם החוקים וחלקי החוקים שבוטלו בבית המשפט העליון.

היועץ המשפטי לממשלה, פועל באופן דומה. היועץ המשפטי לממשלה בוחן ומלווה את פעולות הממשלה עוד טרם הגעתן לפתחו של בית המשפט העליון.
הוא מהווה כלי עזר לנבחרי הציבור. הוא מסייע להם לקיים ולקדם את מדיניותם במסגרת הדין ובהתאם לכללי המינהל התקין.

אך מכך נגזר גם, כי על היועץ המשפטי לממשלה למנוע חריגה מכללי הדין והמינהל התקין.

זה תפקידו.

כפי שפתחתי ואמרתי, מערכת המשפט אינה מושלת ואינה מבקשת למשול.
נאמנה היא לתפקידה ולמקומה בין רשויות השלטון.
נאמנה היא לתפקידה ולמקומה בדמוקרטיה.

אמת היא - שעמידה על גבולות המותר והאסור במדינה דמוקרטית, איננה מדע מדויק. תפקיד זה מביא לפתחי התלבטויות קשות, כמעט מדי יום ביומו.
האתגרים שבפניהם עומדת מדינת ישראל עוד מוסיפים לכך מורכבות מיוחדת. אין בנמצא נוסחה מתמטית שתסייע לנו. 

ניתן בהחלט לטעון כי במקרה זה או אחר הציבה מערכת המשפט את קו הגבול קרוב או רחוק מדי מן המקום שהיה ראוי להציבו.
ניתן לחלוק על תוצאותיו של פסק דין במקרה מסוים. אין זה סוד כי גם העמדות שהציג עבדכם הנאמן, לא תמיד התקבלו בבית המשפט העליון.   
אך בין כך ובין הטענה כאילו אל לה למערכת המשפט להציב גבולות כלל, המרחק הוא רב – רב מאד.

עלינו לזכור כי יותר משהדמוקרטיה שומרת על מערכת המשפט, שומרת מערכת המשפט על הדמוקרטיה.

אינני חושד כי כל מי שקורא לקדם רפורמות שונות, מבקש לפגוע בבית המשפט העליון, או חלילה בדמוקרטיה.
אינני מייחס לכל קריאה לרפורמה, מניעים זרים.

לא מדובר כאן במחלוקת בין בני אור לבני חושך.

אגב, לא אכחד מכם, אינני מתפעל, למצער, לא יתר על המידה, מאלה המכתירים עצמם כבני אור ואת זולתם  כבני חושך.
לא הראשונים בהכרח בני אור ולא האחרונים בהכרח בני חושך.

כמו בית המשפט העליון, גם היועץ המשפטי לממשלה מנותק מפוליטיקה. הוא אמנם שואף לקיים את מדיניות הממשלה, אך אין הוא משרתה של הממשלה.
היועץ המשפטי לממשלה משרת את שלטון החוק. היועץ המשפטי לממשלה משרת את האינטרס הציבורי, במובנו הרחב.
הוא משרת את עקרונות השיטה. על כך, אני מבטיח לכם, אני שוקד יומם ולילה.
זהו תפקידי וזאת מחויבוֹתִי כיועץ המשפטי לממשלה.

במובן זה, תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה אינו כה מורכב כפי שהוא נראה. כל שעליי לעשות בתפקיד זה, הוא להישמע לצו מצפוני המקצועי. 
כך עשיתי תמיד וכך אני נחוש בדעתי להמשיך ולעשות.

לא היה ולו גם מקרה אחד בכל השנים, שעמדתי המשפטית לגביו הוכתבה או הושפעה מלחצים.
איני מעלה על הדעת שניתן להשפיע כך על יועץ משפטי לממשלה.

אני מאמין שלא השפיעו כך על קודמיי, אני מאמין שלא ישפיעו כך גם על אלה שיבואו אחריי, ובאשר לי, אני מודיע לכם חד משמעית וללא כל היסוס, שלא השפיעו כך עליי, לא פוליטיקאים, לא אנשי תקשורת, ולא אף גורם אחר. תמיד הלכתי בדרכי שלי ואני נחוש בדעתי להמשיך ולנהוג כך.


לפני מספר ימים הודעתי לחבר הכנסת ולשר לשעבר, בנימין בן אליעזר, כי לאחר בחינת חומר הראיות שנאסף בעניינו, החלטתי להגיש נגדו כתב אישום, בכפוף לשימוע, בגין עבירות מתחום טוהר המידות, לרבות בעבירת שוחד.

לא אכחד מכם, תחושה קשה מלווה אותי בעת משלוח מכתב כזה לשר בכיר לשעבר, אשר היה לפני עת לא רבה גם מועמד לנשיאות.
על אחת כמה וכמה קשה היא התחושה בעת שמדובר במי שהייתי נוהג לפגוש סביב שולחן הממשלה.

אך אל תטעו. התחושה הקשה שאני מדבר בה נובעת מן הפן האישי. היא אינה נובעת מן הפן המקצועי.
בהיבט המקצועי של הדברים, אין במשלוח מכתב כזה קושי חריג. אין שונה מקרה זה מעניינם של חשודים אחרים.
אמרתי את הדברים בעבר, אומר אותם עכשיו, ואשוב ואומר אותם במידת הצורך גם בעתיד – כולם שווים בפני החוק.

איש אינו חסין.

דמו של שר אינו סמוק יותר מדמו של כל אזרח. אותו דין חל על כולם.

לפני כשנה, בכנס לשכת עורכי הדין באילת, הנחתי בפני הציבור שני שטרות. 
וכך אמרתי שם: "... הרשו לי להניח בפניכם עוד שני שטרות, אותם אני מתכוון לפרוע לא עוד עת רבה מדי. השטר האחד עניינו במלחמת חורמה בארגוני הפשע.
ארגונים שלצערי הרימו ראש לאחרונה, וצריך להכות בהם בנחישות... השטר האחר, והוא לא פחות חשוב בעיני, עניינו בחיזוק שלטון החוק ברשויות המקומיות ומאבק נחרץ בשחיתות, כפי שנתגלתה לעינינו בפרשות האחרונות".

ובכן, דומה בעיני כי אנו רואים את תחילת פירעונם של שטרות אלה. 

אין אני מכוון רק לפרשה האחרונה, אשר במסגרתה פוענחו פשעים רבים, ונעצרו גורמים שפעלו במסגרת ארגוני פשע.
פרשה זו עודנה בחקירה ועוד צפויות בה התפתחויות.

פרשה זו הצטרפה לפרשות פשיעה חמורות ופרשות שחיתות שנחשפו בעת האחרונה. בכלל זה ניתן להזכיר את "פרשה 242", אשר הפכה גלויה לפני הבחירות האחרונות, עם זימונם לחקירה של סגנית השר פאינה קירשנבאום וגורמים אחרים. החקירה בפרשה זו נמשכת, והיא מביאה על פני הדברים, לחשיפת מוקדי שחיתות לא מעטים.

פעלנו ונמשיך להפעיל את פרויקט "מניפה". במסגרת פרויקט זה משלבים ידיים כל כוחות האכיפה, לצורך מאבק אפקטיבי, הכולל גם אכיפה כלכלית ואזרחית, נגד ארגוני הפשע.
מאבק זה נעשה באופן יזום, עקבי ושיטתי, במטרה לשכלל את אכיפת החוק, לשלב כלים פליליים עם כלים מינהליים ואזרחיים, ולהביא לפגיעה בצינורות החמצן הכלכליים של ארגונים אלה.

כמו כן, לאור ממצאים שנגלו במספר פרשות הקשורות ברשויות מקומיות, הקמתי צוות לשיפור שלטון החוק ברשויות המקומיות.
צוות זה פועל על מנת לאתר את הפְּרָצוֹת שאפשרו צמיחתה של שחיתות ולהציע כלים למניעת פְּרָצוֹת אלה לעתיד לבוא.

אני מבטיח לכם היום כי מערכת אכיפת החוק תמשיך לפעול בכל כוחה עד לפירעונם המלא של השטרות שהנחתי."