צעד נוסף לקראת הצטרפותה של מדינת ישראל לכח משימה בינ"ל בתחום הלבנת ההון ומימון טרור

 
|02/11/2015 |

משלחת בכירי ארגון ה-FATF מבקרת בישראל בתאריכים 3-2 בנובמבר כחלק מהליך ההצטרפות של ישראל לארגון. הצטרפותה של מדינת ישראל לארגון הינה יעד לאומי מהמעלה הראשונה שכן מדובר בארגון בינ"ל יוקרתי הקובע את הכללים לכל המדינות בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור. 

ההצטרפות לארגון תאפשר למדינת ישראל לקחת חלק פעיל בעיצוב המדיניות העולמית בתחום המאבק הבינלאומי בהלבנת הון ומימון טרור, עובדה שתסייע לכלכלה ולסקטור העסקי ותמצב את ישראל כמקום אטרקטיבי להשקעות. כמו כן, ההצטרפות עשויה לשפר את שיתוף הפעולה בין ישראל לבין מדינות אחרות במישור הפיננסי, המודיעיני ובמישור העזרה המשפטית.
ארגון ה- FATF (Financial Action Task Force) הינו גוף בין ממשלתי מוביל שהוקם בשנת 1989 על ידי מדינות ה- G7. מדובר בכוח משימה בינלאומי שמטרתו לפתח ולקדם מדיניות למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, הן ברמה הלאומית והן ברמה הבינלאומית. כללי הארגון דורשים, בין השאר, כי המדינות תקבענה את הלבנת ההון כעבירה פלילית, מפרטים את תחומי החקיקה הנדרשים על מנת לקדם תפיסה וחילוט של הנכסים אשר מקורם בעבירות מקור, קוראים להטיל חובות אקטיביות על מוסדות ועוד. בשנת 2014 החליט הארגון, בצעד נדיר יחסית, לפתוח את שורותיו למדינות נוספות והזמין מספר מצומצם של מדינות, וביניהן ישראל, לפתוח בהליך הצטרפות לארגון.
חברי המשלחת כוללים את נשיא הארגון, מר ג'יי-יון שין, מזכיר הארגון, מר דיוויד לואיס, וכן את ראשי המשלחות לארגון של אנגליה, ספרד, איטליה, הונג קונג וקוריאה. המשלחת תבחן את המדיניות הקיימת בישראל, רמת ההיכרות של מקבלי ההחלטות הבכירים עם הנושאים הרלוונטיים בתחום המאבק בהלבנת הון, במימון טרור ובמימון הפצת נשק להשמדה המונית, קיומם של שיתופי הפעולה המקומיים והבינלאומיים, נכונות המדינה להמשיך ולהטמיע תיקוני חקיקה נדרשים, ניהולה של תכנית הערכת הסיכונים הלאומית ועוד. בסיכום הביקור, יגבשו חברי המשלחת את המלצתם אותה יציגו בפני מליאת הארגון כשלב הכרחי בהליך הצטרפותה של ישראל לארגון, לצד עמידה בהצלחה בביקורת בינלאומית. 
לבקשת הארגון, תואמו למשלחת פגישות עבודה עם הגורמים המקצועיים הבכירים בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור בישראל, ביניהם שרת המשפטים ושר האוצר, היועץ המשפטי לממשלה, נגידת בנק ישראל, ראש רשות המסים, ראש הרשות לני"ע, פרקליט המדינה, המשנים ליועץ ולפרקליט המדינה, המפקחת על הבנקים, המפקחת על שוק ההון, מנכ"לית משרד המשפטים, מנכ"ל משרד האוצר, מ"מ מנכל משרד החוץ, מנכ"ל המשרד לביטחון פנים, ראש אח"מ במשטרה, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, גופי ביטחון ועוד שורת בכירים אחרים. 

שרת המשפטים, ח"כ איילת שקד, אשר נפגשה הבוקר עם חברי המשלחת, אמרה: "אני מברכת את חברי המשלחת על הגעתם לישראל. מדינת ישראל מחויבת לקחת חלק במאבק הגלובלי בהלבנת הון ובמימון טרור, כעולה מן השיפור המשמעותי שחל בתחום בישראל בשנים האחרונות. משרד המשפטים ואנוכי מחויבים לנושא, ואך לאחרונה הגשתי את חוק המאבק בטרור, אשר בין היתר מסייע במאבק במימון טרור וכן הפצתי תזכיר לתיקון חוק איסור הלבנת הון שמטרתו לשפר את המשטר בישראל, בהתאם להערות הביקורת הבינלאומית. שמחתי לשמוע מחברי המשלחת כי הם רואים בישראל מקור ידע ומומחיות בולטים בעולם. אני בטוחה כי שילובינו בקבוצה המצומצמת של מדינות הארגון תאפשר לנו לקחת חלק מהותי בעיצוב המדיניות העולמית ובקביעת הכללים החלים על כל מדינות העולם. ברצוני להודות לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ולד"ר שלומית ווגמן, ראש הרשות בפועל, על ארגון הביקור של המשלחת ועל פעילותה לקידום משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור בישראל".
ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (בפועל), ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, המובילה את הביקור, ציינה: "הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור רואה חשיבות עליונה בהצטרפות לארגון ה-FATF. המהלך יאפשר למדינת ישראל להיות מעורבת לראשונה בעיצוב המדיניות ובגיבוש הכללים הבינלאומיים בתחום להן כפופות כל המדינות, לרבות אלו שאינן חברות בארגון, ולמקסם את המומחיות שלנו בתחום. כל הגופים הרלוונטיים בתחום – גופי האכיפה, הרגולטורים והסקטור הפרטי, ממשיכים לשתף פעולה על מנת לשפר את אפקטיביות המשטר בישראל, לקחת חלק פעיל במאבק הבינלאומי בתחום ולעמוד בהצלחה בביקורת הבינלאומית שתתקיים בישראל בקרוב, ונמשיך בפעילותינו מול הגורמים הבינלאומיים על מנת לקדם את הליך ההצטרפות לארגון היוקרתי, החשוב והמשפיע בתחום".

נשיא ארגון ה-FATF  העומד בראש המשלחת המבקרת בישראל, מר ג'י-יון שין, אמר כי: "ארגון ה-FATF  בחר בישראל כמועמדת להצטרפות לארגון לאור התרומה הגדולה שבידיה להעניק לארגון, ובייחוד בהתחשב במיקומה האסטרטגי מהבחינה הגיאופוליטית והתרבותית. ישראל הפגינה נכונות מתמשכת לשפר את משטר איסור הלבנת ההון ומימון הטרור, כפי שבא לידי ביטוי בממצאי הביקורות האחרונות".​