מכתב מטעם היועץ המשפטי לממשלה בעניין מכירת דירות הדיור הציבורי

 
|11/01/2015 |

​מענה לכלל הפונים בעניין הטענה למכירת דירות הדיור הציבורי לעמותות או לגופים אחרים הפועלים לצרכי ציבור, מטעמו של היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין.