דברי היועץ המשפטי לממשלה באירוע הפתיחה של כנס העמותה למשפט ציבורי בחיפה

 
|04/01/2015 |

​היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, נשא דברים באירוע הפתיחה של כנס העמותה למשפט ציבורי, בעיר חיפה.


​"מכובדי נשיא בית המשפט העליון, ד"ר אשר גרוניס; מכובדי הנשיא בדימוס, פרופ' אהרן ברק;  נשיאת העמותה והנשיאה בדימוס דורית ביניש; יו"ר העמותה פרופ' סוזי נבות; שופטים, אנשי אקדמיה, עורכי דין, מכובדיי כולם – ערב טוב.
כידוע, עת בחירות היא. אני מניח שמוטל עליי לנהוג באיפוק וריסון. אנהג כך כמיטב יכולתי.

הליכי הבחירות מצויים בלב התהליך הדמוקרטי. הם בעלי השפעה מכרעת על עיצוב חיינו. מובן אפוא כי קיימת חשיבות רבה להבטיח בחירות נקיות והוגנות. עמדנו על טוהר הבחירות בבחירות המוניציפאליות. תעיד על כך עמדתנו בעניין הבחירות בבית שמש ובנצרת.
אנו עומדים על המשמר גם בתקופת הבחירות לכנסת. מטבע הדברים, בתקופת בחירות אנו נדרשים להבהיר לרשויות השלטון את המגבלות על חירות פעולתן  עד לכינונה של ממשלה חדשה. פרסמנו הנחיות יועץ עדכניות על המותר והאסור בתקופת בחירות.

נדרשנו לסוגיית המינויים בתקופת הבחירות. אפשרנו מינויו של רמטכ"ל. לא אפשרנו מינוי מפכ"ל ונציב שרות בתי הסוהר. בחנו כל מינוי לפי נסיבותיו.  זאת, בשים לב לשיקולים של כורח ודחיפות, מחד גיסא, וחששות לכריכת שיקולים פוליטיים וליצירת עובדות מוגמרות בפני הממשלה הבאה, מאידך גיסא.

הפעילות בתקופת בחירות אינה מתמצה רק בהנחיית רשויות השלטון, אלא גם בתחום אכיפת החוק. מושכלות ראשונים הם, כי מערכת אכיפת החוק אינה מעורבת בזירה הפוליטית. היא "עיוורת" לשיקולי בחירות ולשיקולים פוליטיים. לפיכך, ואני מבקש להתמקד כאן בטיפול בנושאים פליליים -  פעילות רשויות אכיפת החוק השונות בתקופת בחירות תתנהל כסדרה גם ביחס להליכים בעניינם של נבחרי ציבור ומועמדים לבחירה.
הטיפול בתיקים אלה יהיה, ככלל, בהתאם למהלך העניינים השוטף, ועל פי סדרי העדיפויות הנוהגים.

יחד עם זאת, אנו פועלים למניעת שימוש במערכת אכיפת החוק ככלי ניגוח בידי יריבים פוליטיים באמצעות הגשת תלונות מניפולטיביות.
אנו נותנים את דעתנו לצורך בזהירות בנקיטת פעולות חריגות, שעלולות לעורר חשש להשפעה פוליטית. המדובר במלאכה רגישה ויש לשמור על איזון ראוי בין השיקולים השונים. אבקש להבהיר, ככל שהיו ספקות בעניין זה, כי הטיפול בתיקים של נבחרי ציבור או מועמדים המצויים בעיצומה של חקירה שוטפת יימשך כסדרו וללא כל עיכוב או השהיה. במקרים חריגים, בהם מתוכננות פעולות חקירה מיוחדות שעלולות לעורר חשש להשפעה פוליטית, כגון: חיפוש בביתו או במשרדו של נבחר ציבור או מועמד, חקירתו באזהרה וכדומה, יובא הדבר על ידי ראש היחידה החוקרת לאישור ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה. ככל שיהא צורך, גם אני אדרש לעניין באופן אישי. כך קובעת הנחיית היועץ המשפטי לממשלה העוסקת בנושא. כך אנו פועלים הלכה למעשה.

עדות לכך ניתן למצוא בחקירה שהפכה לגלויה לפני כשבוע. מדובר בחקירה משמעותית, שמעלה חשד לשחיתות מאורגנת ושיטתית, בהיקפים נרחבים. שחיתות שמקורה על פי החשד בקנוניה בין אנשי שלטון מרכזי, שלטון מקומי ועמותות ציבוריות. וכל אלה לצורך הפקת רווחים וטובות הנאה אישיות מכספי הציבור. אישרתי פתיחתה של חקירה זו. ליוויתי אותה באופן צמוד. התקיימו בפניי דיונים לצורך אישור פעולות חקירה ולצורך קבלת החלטות על אפיקי חקירה חדשים. הפרשה החלה ממספר אירועים שונים ונפרדים, אשר התגלה ביניהם מכנה משותף. החקירה שהחלה כחקירה סמויה התרחבה מישיבה לישיבה וחשפה על פני הדברים תמונה מדאיגה. חומרתם המופלגת של החשדות, והעובדות שבעטיין התעורר צורך לבצע חקירה גלויה, מוכרים לי היטב.     

שמעתי בימים האחרונים טענות המופנות כלפי המשטרה וכלפי הפרקליטות לפיהן המניעים שעומדים ביסוד החקירה הזו הינם מניעים פוליטיים ורצון להתערב בהליך הדמוקרטי. כביכול מדובר בחקירה המבקשת להשפיע על הבחירות. אין דבר רחוק מן האמת מן הדבר הזה. מערכת אכיפת החוק על כל זרועותיה "עיוורת" לשיקולים פוליטיים. היא אינה יודעת להבחין בין מפלגה למפלגה. היא אינה יודעת להבחין בין מועמד למועמד.
הטענות המושמעות לצערי בכגון דא, הן דברי הבל. טענות הסומכות כולן על אדני שווא. אני נותן גיבוי מלא ליחידות החוקרות ולפרקליטים המלווים.  פעולתם ראויה לכל שבח. כל שנעשה, בידיעתי ובאישורי נעשה.

הסיבות למעבר לחקירה גלויה בעת הזו הן מגוונות. ברשותכם, אתייחס לכך בקצירת האומר:
ראשית, כמוטעם, ברירת המחדל הקבועה בהנחיית היועץ המשפטי לממשלה היא, שהליכים פליליים ממשיכים כסדרם בתקופת בחירות. תופתעו לגלות שגם אני מקפיד לפעול לפי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה.
שנית, מועד המעבר לחקירה גלויה תוכנן – מה לעשות - עוד קודם להכרזת הבחירות.
שלישית, דבר החקירה החל לדלוף וקם חשש לגילויה, על שיבוש הליכי החקירה הכרוך בכך.
רביעית, אנו נמצאים בסוף שנת תקציב. תקופה בה עתידים היו לעבור סכומי כסף נכבדים בדרכים אליהן נחשפנו במסגרת החקירה.
חמישית, שיקול נוסף שעמד בפנינו הוא זכות הציבור לדעת והרצון שהמידע – שבחלקו נוגע לנבחרי ציבור – לא יוסתר מהציבור בעת בחירות. דומה בעיני שדווקא החלטה הפוכה, לעכב את מהלך החקירה, בניגוד להנחיית היועץ,  היא שעלולה להתפרש כהתערבות בלתי ראויה בהליך הבחירות.
ואם אין די בכל אלה, המדובר בחקירה סמויה שהחלה לפני כשנה, זמן רב עובר לבחירות. אם אדייק, מועד הבחירות הוא זה שהפתיע את החקירה ולא החקירה היא זו שהפתיעה את הבחירות. כל מטרתה של מערכת אכיפת החוק היא לבער את הרע ולהגיע לחקר האמת. הא ותו לא.
הטענות המושמעות בדבר מניעים נפסדים מטעם רשויות אכיפת החוק טוב להן שלא נשמעו משנשמעו. צר לי שהושמעו.

בנוגע לעבירות על דיני הבחירות או בקשר עם מערכת הבחירות, ההנחיה היא לפעול בזריזות בטיפול בתיקים אלה על מנת ליצור אכיפה אפקטיבית והרתעה תוך תקופת מערכת הבחירות. המשנה לפרקליט המדינה, אלי אברבאנל, הוא שירכז את הטיפול במישור הפלילי בתקופת בחירות. ככל שיידרש, הדברים יועברו גם אל פרקליט המדינה ואליי. אנו עוקבים גם אחר ההתנהלות בבחירות הפנימיות במפלגות, בדגש על הפריימריס.
ככל שיתעוררו בגדרן חשדות לביצוען של עבירות פליליות, הן יטופלו בחומרה המתבקשת. אחד מהפאנלים בכנס יעסוק בנושא העמדה לדין של אישי ציבור. חדשות לבקרים אני שומע דעות לפיהן נדרש אומץ רב יותר לסגור תיק מאשר להגישו. בעיני אין זה ענין של אומץ, אלא ענין של חובה מקצועית פשוטה. כשמתקיים סיכוי סביר להרשעה חובה עליי להגיש כתב אישום. מובן, אם קיים ענין לציבור בהגשתו.
           
בהיעדרו של סיכוי כזה,  חובתי שלא להגישו. בשעה שהיועץ המשפטי לממשלה מקיים את חובתו, אל לו לעסוק במה שחושבים אחרים.
הדבר לא עניין יועצים משפטיים שקדמו לי, הוא אינו מעניין אותי, ואני מוכן להניח בהנחה סבירה  שהוא לא יעניין יועצים משפטיים שיבואו אחריי.
הצורך באמון הציבור אין פירושו הצורך באהדת הציבור. הצורך להבטיח את אמון הציבור פירושו הצורך לקיים את תחושת הציבור, כי הכרעות התביעה מתקבלות באופן הוגן, אובייקטיבי, ניטראלי, ללא משוא פנים.

לא זהותם של הנאשמים, החשודים או עורכי דינם הוא המטה את הכף,  כי אם העובדות והמשפט. דין אחד לפשוטי העם ולשועי ארץ. כך ציוותה אותנו הפסיקה. כך מובן מאליו. אם חומר הראיות שבפני התובע מלמד כי נכון להעמיד לדין, מצווה התובע לעשות כן. ואין זה משנה אם מדובר בְּשָׂר, בנשיא  או בראש עיר. אמון הציבור משמעו ההכרה כי התובע אינו נאבק על דמותו הציבורית או יוקרתו בעיני אחרים, אלא על שלטונו של החוק.
על פי השקפתי - האחריות להכרעה אם מתקיים סיכוי סביר להרשעה, לעולם מצויה על כתפיו של התובע, ואין הוא רשאי לגלגל אחריות זו לחצרו של בית המשפט.  
 
בהתאם להשקפה זו פעלתי.    
בהתאם להשקפה זו אפעל תמיד.
בהתאם להשקפה זו פועלת ותפעל התביעה הכללית.

שנה אזרחית מוצלחת וכנס פורה".