דו"ח בדיקה של האו"ם קובע כי ישראל נאבקת בשחיתות באופן ראוי ומקיף

 
|10/04/2016 |

​דו"ח בדיקה של האו"ם קובע כי ישראל נאבקת בשחיתות באופן ראוי ומקיף.

​האו"ם מפרסם דו"ח מקיף בין כ-400 עמודים שנכתב על-ידי צוות בין-לאומי מטעם האו"ם לבדיקת מידת עמידתה של ישראל בהוראות אמנת האו"ם נגד שחיתות (United Nations Convention against Corruption). הדו"ח ציין לחיוב את מערך החקיקה המקיף נגד שחיתות בישראל ואת מאמצי רשויות האכיפה למיגור השחיתות. במסגרת הליך הבדיקה, ביקרו בישראל חברי צוות הבדיקה ביוני 2014, ונפגשו עם נציגים מרשויות הממשלה השונות, נציגי חברות מסחריות, עורכי דין מהשוק הפרטי, ונציגים מהחברה האזרחית.

 
הדו"ח סוקר את המנגנונים הקיימים בישראל למאבק בשחיתות, בהיבטי החקיקה והאכיפה, ואת הטיפול במקרי שחיתות חוצי גבולות, וכולל גם המלצות לשיפור יישום האמנה בישראל, בין היתר, בהקשרים של חיזוק מנגנונים לדיווח על מעשי שחיתות, העלאת מודעות לצורך בדיווחים כאמור במגזר הציבורי, ותיקונים לחוק איסור הלבנת הון. חברי צוות הבדיקה התרשמו במיוחד מיעילות עבודתן של מערכות האכיפה והמשפט בישראל במאבק בשחיתות הציבורית, ולראייה הציגו את העמדתם לדין של עובדי ציבור ונבחרי ציבור בשנים האחרונות. הם הדגישו כי שיתוף הפעולה המרשים בין רשויות האכיפה בישראל בהתמודדותן עם מקרי שחיתות מהווה פרקטיקה ראויה לציון. כן ציינו הבודקים לטובה את מארג המנגנונים המשפטיים למאבק בשחיתות, ביניהם חוקים, הנחיות פרקליט המדינה, והסדרים בעניין חילוט נכסים. במישור החקיקה ציינו הבודקים את ההגדרה הרחבה של עבירת השוחד, והקנסות הגבוהים שניתן להטיל על מקבלי שוחד שאותם הגדירו אנשי צוות הבדיקה כאמצעי הרתעה יעילים.

 
הליך הבדיקה, אשר פרסום הדו"ח מהווה את השלב האחרון בו, ארך כשנתיים וחצי ורוכז על-ידי צוות מטעם משרד המשפטים שהורכב נציגים מהמחלקות הפליליות והבינלאומיות בייעוץ וחקיקה ובפרקליטות המדינה.

  
אמנת האו"ם נגד שחיתות היא המנגנון הבין-לאומי המקיף ביותר בתחום המלחמה בשחיתות וחברות בה כיום כמעט כל מדינות העולם. האמנה אומצה בשנת 2003 על רקע ההכרה כי השחיתות הינה תופעה חוצת גבולות, המאיימת על היציבות והביטחון הגלובליים, חותרת תחת הדמוקרטיה ומסכנת את שלטון החוק והפיתוח הכלכלי. ישראל, בדומה למדינות רבות אחרות, ביקשה מהאו"ם לפרסם את הדו"ח באתר משרד האו"ם לסמים ופשיעה (UNODC) כביטוי לנחישותה להמשך המאבק בשחיתות וקידום עקרונות של שקיפות המהווים מרכיב מרכזי במאבק חשוב זה. 


שרת המשפטים איילת שקד ברכה על פרסום הדו"ח תוך שהיא מציינת כי: "ההערכה הרבה של האו"ם למאמצים של ישראל למאבק בשחיתות מהווה עדות ברורה למצוינות והמובילות הבינלאומית של רשויות התביעה והאכיפה בישראל בכל הקשור למאבק בשחיתות וקידום ערכים של שלטון החוק. אני מבקשת להודות לכל העוסקים במלאכה חשובה זו, שמהווה תרומה משמעותית לאמון הציבור בישראל במערכות המשפט, כמו גם לחיזוק תדמיתה של ישראל בעולם כמדינה המגלה אפס סובלנות למעשי שחיתות באשר הם."