דו"ח האו"ם: מערכת אכיפת החוק נוקטת צעדים יעילים במאבק בשחיתות הציבורית בישראל

 
|28/04/2015 |

​האו"ם פרסם תקציר דו"ח בדיקה על ישראל העוסק באמנת האו"ם נגד שחיתות, במסגרתו שיבחו הבודקים את ישראל על הצעדים שנקטה למאבק בשחיתות ולהגברת שיתוף הפעולה הבין-לאומי שלה עם מדינות אחרות בתחום זה.

במיוחד צוינו לשבח העמדות לדין של אנשי ציבור ונבחרי ציבור בשנים האחרונות, אשר מהוות מדד ליעילות עבודתן של מערכות האכיפה והמשפט בישראל במאבק בשחיתות הציבורית. עוד, ראו הבודקים בחיוב רב את המערך החקיקתי להתמודדות עם תופעות שוחד, הנחיות פרקליט המדינה בעניין זה, ההסדרים בעניין חילוט נכסים ואת שיתופי הפעולה בין רשויות האכיפה בישראל, כמו גם שיתופי פעולה בין רשויות האכיפה בישראל ובין גורמים בינלאומיים מקבילים, בהתמודדות עם מקרי שחיתות.
 
הדו"ח התפרסם במסגרת הליך בדיקה מקיף שנערך מתוקף חברותה של מדינת ישראל באמנה, במסגרתו גם ביקרה בארץ משלחת של האו"ם. הביקור נועד לסייע לחברי צוות הבדיקה להתרשם באופן בלתי אמצעי ממצב הדברים בישראל ולאפשר לו להיפגש עם הגורמים הממשלתיים השונים, העוסקים במאבק בשחיתות, וכן עם נציגי המגזר הפרטי, החברה האזרחית ועם עורכי דין פרטיים העוסקים בתחום הפלילי.
 
הבדיקה עסקה בעיקר בבחינת עמידתה של ישראל בכמחציתם של סעיפי האמנה, המונה כ-70 סעיפים, כאשר יתר הסעיפים ייבדקו בסבב נוסף שצפוי להתקיים. הטיפול בהליך הבדיקה רוכז על-ידי משרד המשפטים, בעבודה משותפת של מחלקות ייעוץ וחקיקה למשפט פלילי ולמשפט בין-לאומי ופרקליטות המדינה.
 
ד"ר רועי שיינדורף, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט בין-לאומי): "התוצאות הטובות של הליך הבדיקה מעידות על ההשקעה הרבה של הרשויות בישראל במאבק בשחיתות על היבטיה השונים, ואת מידת עמידתה של ישראל במחויבויות הבינלאומיות בהקשרים אלו."