מסקנות הוועדה לייעול שוק ההימורים הוגשו לשר האוצר משה כחלון

 
|04/08/2016 |

​הודעה משותפת למשרד האוצר ולמשרד המשפטים: מסקנות הוועדה לייעול שוק ההימורים הוגשו לשר האוצר משה כחלון: תאסר הפעלת מכונות מזל ומרוצי סוסים, עמלות המכירה יופחתו ויוגבלו עלויות התפעול של מפעל הפיס.

finance_minister

​שר האוצר, משה כחלון קיבל את דו"ח מסקנות הוועדה לייעול שוק ההימורים החוקיים אשר בראשה עמד מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד והיתה שותפה לו גם מנכ"לית משרד המשפטים, עו"ד אמי פלמור.

עבודתה של הוועדה נסמכה, בין היתר, על דו"ח מקיף שגיבש צוות בין-משרדי רחב, בראשותה של עו"ד עדנה הראל ממשרד המשפטים ואשר אושר על ידי היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט. הצוות, שהוקם בהתאם להחלטת ממשלה, בחן היבטים מבניים, מקצועיים ומשפטיים בסוגיות שונות הנוגעות להסדרה של הימורים חוקיים בישראל, בדגש מניעת השפעות שליליות של ההימורים. בין חברי הצוות נמנו נציגים של משרדי ממשלה וגופים ממשלתיים שונים: משרד האוצר, משרד התרבות והספורט, משרד הרווחה, המשרד לביטחון פנים ומשטרת ישראל, הרשות לאיסור הלבנת הון במשרד המשפטים, נציג המועצה הלאומית לכלכלה ונציגת היועץ המשפטי לממשלה שעמדה בראשו.

שר האוצר, משה כחלון: "מכונות המזל הן אחת מהרעות החולות של מדינת ישראל. הן המכונות הכי משומנות לקחת כסף מהשכבות החלשות לקופת המדינה. הכסף הזה הוא כסף מזוהם ואנחנו לא רוצים אותו. זה לא מקרי שב-28 לחודש, ימי קבלת הקצבאות המחזורים של מפעל הפיס עולות בצורה דרמטית. זה גם לא מקרי שהמכונות האלה ממוקמות באזורי מגורים של השכבות החלשות. ההחלטה שלנו היא להסיר את מכונות המזל ואת מירוצי הסוסים. החל מהשנה הבאה לא יהיו יותר מכונות מזל ומרוצי סוסים במדינת ישראל. מי שרוצה להרוויח כסף שילך ללמוד ולהתפתח. כסף מרוויחים מעבודה ולא מהימורים. לכל מי שמשלה את עצמו -כל זמן שאני שר האוצר לא יהיה קזינו במדינת ישראל."

שרת המשפטים, ח"כ איילת שקד: "העיסוק בהימורים הוא מכירת אשלייה לחיים טובים יותר לאזרחים. אותה אשליה פועלת לא אחת נגד אותם מהמרים. נוכח זאת, אבחן יחד עם היועץ המשפטי לממשלה את אסדרת הדו"ח המוגש בחקיקה."

מנכ"לית משרד המשפטים, עו"ד אמי פלמור, שהיתה חברה בוועדת באב"ד: "אני מברכת על השימוש המושכל שעשתה ועדת באב"ד בדו"ח היסודי והמעמיק שנכתב במשרד המשפטים, בהובלתה של עו"ד עדנה הראל. שיתוף הפעולה בין משרד המשפטים ומשרד האוצר הוביל לתוצאה מיטבית וליישום מהיר של הידע והמסקנות שנאספו. משרד המשפטים ימשיך בבחינת ההיבטים הנוספים."

המסקנות המרכזיות של הוועדה כוללות: המלצות בדבר הגבלת גודלו של שוק ההימורים, איסור הפעלת משחקים בעלי אופי ממכר, הפחתת עלויות התפעול של מפעל הפיס ומועצה להסדר ההימורים בספורט, העלאת שיעורי המס על זכיות מהימורים והגבלות הנוגעות למלחמה בהון השחור.
יישום ההמלצות צפוי למתן את קצב הגידול של שוק ההימורים החוקיים כך שהשפעתו השלילית על אזרחי המדינה תפחת וכן להפחית את עלויות התפעול של הגופים  כך שהחלק המועבר מידי שנה למטרות ציבוריות יגדל.

להלן תמצית מסקנות הוועדה:

 

  •  איסור הפעלת משחקים בעלי אופי ממכר- גורם מרכזי אחר המשפיע באופן ישיר על סיכוי של יחידים להתמכר להימורים הוא מוצר ההימורים, גופו ומאפייניו. על פי הנלמד מן הידע המחקרי והאמפירי בתחומי הסוציולוגיה והפסיכולוגיה, משחקים אשר ניתן לשחק במהירות ובאופן רציף, ואשר הידיעה אם פלוני המשתתף במשחקים זכה או הפסיד בהם היא מידית. על מנת למתן את שיעורי ההתמכרות להימורים במדינת ישראל, מוצע לאסור על הפעלת שני משחקים (מכונות המזל והימורי סוסים) אשר נמצאו כבעלי פונטציאל גבוה לגרימת התמכרות.

 

  • הגבלת גודלו של שוק ההימורים– בחמש השנים האחרונות גדל שוק ההימורים החוקיים בלמעלה מ-10% בשנה. קצב הגידול האמור פוגע בעיקר בשכבות החלשות באוכלוסיה. לאור זאת, מוצע לקבוע הוראות בדבר מיתון קצב הגידול כך שהשוק לא יוכל לגדול ביותר מ-3% ריאלית בשנה. 

 

  • מיקסום התועלת הציבורית באמצעות הפחתת עלויות תפעול ועמלות המכירה– כידוע, קיומו של מונופול מוביל במקרים רבים לחוסר יעילות כלכלית וזאת מאחר שלגוף המונופוליסטי יש תמריץ חלש יותר לבצע תהליכי התייעלות לעומת גוף עסקי אשר פועל בענף תחרותי. כפי שפורט בהרחבה ברקע לדו"ח זה, תחום ההימורים מעורר קשיים וסיכונים חברתיים, ועל כן מנוהל באופן מרוכז ומפוקח על ידי המדינה, כך שנוצר מונופול. במקרים מסוג זה, תפקיד הרגולציה להבטיח את התייעלות הגוף המונופוליסטי. בחינות שונות שהוצגו בוועדה הן על ידי נציגי החשב הכללי, נציגי הכלכלן הראשי ונציגי אגף התקציבים העלו שבמקרים רבים מפעל הפיס והמועצה להסדר ההימורים בספורט מאופיינים בחוסר יעילות. חוסר היעילות האמור מתבטא בתשלומי שכר גבוהים (שני הגופים נמצאים כדרך קבע בין הגופים הציבוריים בעלי השכר הממוצע הגבוה ביותר), במבנה ארגוני מנופח בהוצאות פרסום גבוהות (מפעל הפיס נמצא בין עשרת המפרסמים הגדולים במשק) ובהוצאות הפצה ושיווק גבוהות. חוסר יעילות פוגע באופן ישיר ("שקל מול שקל") בסך הרווח לשימוש, כך שבמקום שהאזרח יהנה מרווחי שוק זה, כספי המהמרים ממנים הוצאות תפעול מנופחות. לאור זאת מוצע, לקבוע כללים בדבר הפחתת עלויות התפעול של מפעל הפיס והמועצה להסדר ההימורים בספורט כך שהנתח המועבר מידי שנה למדינה יגדל. בפרט, מוצע לקבוע כי הוצאות הפרסום ועמלות המכירה יופחתו.

 

  • מלחמה בהון השחור - מוצע להקצות מידי שנה 20 מלש"ח לטובת הגברת האכיפה על הימורים לא חוקיים וזאת תוך תגבור תקציבי משטרת ישראל, משרד המשפטים ורשות המסים. כמו כן, מוצע להחיל כללים להגבלת האפשרות לביצוע הלבנות הון באמצעות שוק ההימורים החוקיים.