סך התקשרויות המדינה עם ספקים פרטיים ברבעון הראשון של 2016 עומד על כארבעה מיליארד ש"ח

 
|16/08/2016 |

​בהתאם לנוהל של היחידה הממשלתית לחופש המידע ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר, 71 רשויות ממשלתיות מחויבות לפרסם, מדי רבעון, את ההתקשרויות שלהן עם ספקי שירות בפורמט אחיד, מתאים לעיבוד (קבצי אקסל) ונח לשימוש.

 

נכון לתאריך זה, פרסמו 62 יחידות את דוחות הרבעון הראשון של שנת 2016. 8 יחידות נוספות טרם פרסמו את הדוחות: משרד ראש הממשלה, המשרד לנושאים אסטרטגיים, שירות בתי הסוהר, המשלחת הכלכלית בארה"ב (אוצר), נציגות האוצר בניו יורק, השירות המטאורולוגי, רשות התעופה האזרחית, חינוך תורני וחינוך עצמאי.


business-charts

​היחידה הממשלתית לחופש המידע מפרסמת קובץ המאגד את כלל ההתקשרויות שפורסמו עד כה לנוחות ושימוש הציבור (מצ"ב). עיבוד הנתונים חושף תמונה רוחבית אודות הוצאות המדינה מול ספקים פרטיים, ומאפשר ניתוח מעמיק של השימוש בכספי ציבור על ידי גופי המדינה:

 

  • במהלך הרבעון הראשון לשנת 2016 פורסמו 26,603 הזמנות שונות, בסכום כולל של כ-4.3 מיליארד ש"ח.  כ-400 הזמנות בוצעו במטבע זר והוערכו בכ- 36 מיליון ש"ח.
  • כ- 20% מסכום ההתקשרויות הוקצה להתקשרויות עם גופים ממשלתיים כדוגמת משרדי ממשלה אחרים, חברות ממשלתיות, מנהל הדיור הממשלתי ולשכת הפרסום הממשלתית.
  • כ-5% מההתקשרויות נעשו מול הרשויות המקומיות, מול תאגידים ברשויות ומול עמותת המרכז לשלטון מקומי.
  • התקשרויות בסך של אלף עד 10,000 ש"ח הן השכיחות ביותר, ומהוות כמחצית מכלל התקשרויות המדינה שדווחו.
  • סך התקשרויות משרד הבריאות עומד על מעל מיליארד ₪ - זהו סכום ההתקשרויות הגבוה ביותר מקרב כלל הרשויות שהגישו דוחות.

המשרדים עם סכומי ההתקשרויות הגבוהים ביותר (כולל יחידות סמך):

 

רשות​ סך כל ההתקשרויות​ כמות התקשרויות​
משרד הבריאות​ 1,147,884,775​ 4609​
משרד האוצר​ 877,828,634​ 3955​
משרד המשפטים​ 420,089,707​ 3289​
משרד החינוך​ 407,929,900​ 3724​
משרד הבינוי והשיכון​ 218,346,702​ 465​
משרד החקלאות ופיתוח הכפר​ 201,702,552​ 3400​
המשרד להגנת הסביבה​ 184,508,599​ 184​
המשרד לביטחון פנים​ 183,849,739​ 1629​

משרד התחבורה​

129,838,308​ 616​
כל היתר​ 493,512,162​ 4732​
 
  • שתי הזמנות הרכש היקרות ביותר נעשו מול רשות הגנים הלאומיים ושמורות הטבע ע"י המשרד להגנת הסביבה (160 מיליון ש"ח) ומול סי. פי. אם. ניהול בנייה בע"מ ע"י משרד הבינוי והשיכון (כ-100 מיליון ש"ח).
  • מנהל הדיור הממשלתי הוא הספק הגדול ביותר וסכום ההתקשרויות איתו עומד על כ- 300 מיליון ₪.


המועד האחרון לפרסום דוח ההתקשרויות לרבעון השני לשנת 2016 חל היום. באתר המרכזי של היחידה הממשלתית לחופש המידע (www.foi.gov.il), ניתן למצוא בשלב זה מעל למחצית מהדוחות המתייחסים לרבעון השני.

שרת המשפטים, איילת שקד: "כפי שאמר השופט האמריקאי לואי ברנדייס, 'אור השמש הוא המטהר הטוב ביותר, ואור המנורה הוא השוטר היעיל ביותר'. קיימת חשיבות גדולה בשקיפות בכל הקשור להתקשרויות שנעשות עם כספי הציבור של אזרחי ישראל ובפרסומן היזום על ידי הממשלה. אני מודה ליחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים על עבודתה לחשיפת המידע אותו מגיע לכל אזרח לקבל".


עו"ד רבקי דב"ש, ראשת היחידה הממשלתית לחופש המידע: "נוהל פרסום התקשרויות עם ספקים מעיד על הבנת הממשלה בחשיבות ובצורך של פרסום מידע יזום לציבור. אנו רואים חשיבות גדולה בפרסום ומבצעים מעקב אחר פרסום הדוחות ואיכות הנתונים. תוצאות המעקב מפורסמות לציבור באתר היחידה."