ביהמ"ש נענה לבקשה תקדימית של היועמ"ש למתן צו הגנה על עובדות סוציאליות שהוטרדו

 
|03/02/2015 |

​בית משפט השלום בפתח תקווה נענה לבקשת היועץ המשפטי לממשלה והוציא לאחרונה, במעמד צד אחד, צו מכוח החוק למניעת הטרדה מאיימת, המטיל מגבלות על מוטי לייבל, מראשי הפעילים בקבוצה המכנה עצמה "הורים שכולים לילדים חיים", ואוסר עליו בין היתר להתקרב לביתן של שתי עובדות סוציאליות בכירות במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, ליצור עימן קשר, לאיים עליהן או להטריד אותן ו/או את בני משפחתן.

​לאחר שעיין בחומר הראיות שנאסף והוכן בסיוע עובדי משרד הרווחה ושהוצג ע"י בא-כוח היועץ המשפטי לממשלה, קבע השופט ארז נוריאלי כי "יש בפעולותיו של המשיב, לכאורה, כדי לאיים על העובדות הסוציאליות ויש במעשים כדי להטרידן ולמנוע מהן לנהל אורח חיים תקין וסביר בביתן, וזאת שלא כדין". בית המשפט התרשם אף כי "יש פגיעה ממשית בשלוות חייהן של המתלוננות וכי קיים חשש ממשי ובסיס סביר כי המשיב ימשיך ויבצע מעשים נוספים העלולים לשבש (את) שגרת חייהן של המתלוננות ולפגוע פגיעה ממשית בשלוותן".
 
הצו הוצא, כאמור, לבקשת היועץ יהודה וינשטיין, שהגיש לראשונה בקשה למתן צו על פי החוק למניעת הטרדה מאיימת, להגנה על שתי עובדות סוציאליות מפני הטרדות פוגעניות ומאיימות מצד מוטי לייבל, מהפעילים בקבוצה המנהלת מאבק בגורמי הרווחה ובעובדות סוציאליות, הממלאים נאמנה את תפקידם הציבורי.
 
מדובר בבקשה תקדימית שנועדה להגן על שתי עובדות סוציאליות מפני צעדים פוגעניים שננקטו נגד כל אחת מהן, בין היתר, באמצעות התייצבות מול הבית וקריאת קריאות קולניות, מעליבות ופוגעניות, תליית כרזות בסביבת המגורים, פרסום הכפשות בעיקר באתרי אינטרנט, וזאת במטרה ברורה לרפות את ידיהן, להלך עליהן אימים ולהרתיען ממילוי תפקידן הציבורי.
 
מהלך כזה, בו מוגשת בקשה למניעת הטרדה מאיימת ע"י היועץ המשפטי לממשלה, ננקט רק באותם מקרים חריגים, בהם נחצים ה"קווים האדומים" וההגנה על עובדי הציבור, על שלומם ושלוותם, מחייבים את התערבותו של היועץ המשפטי לממשלה בהתאם לסמכותו. בקשת היועץ באה לצאת חוצץ כנגד כל ניסיון להטיל אימה ולמנוע מעובדי הציבור מלמלא את תפקידם נאמנה למען הציבור ולטובתו. המדינה מתכוונת לאחוז בכל אמצעי חוקי על מנת למגר את התופעה הנפסדת של פגיעה בעובדי ציבור, על דרך רדיפתם האישית, עד לביתם מבצרם, והפרת רווחתם, שלוותם ושלוות בני משפחתם.

כמצוות המחוקק, ובטרם חלפו 7 ימין ממתן הצו במעמד צד אחד, קיים בית משפט השלום בת"א דיון במעמד שני הצדדים שגם במהלכו ניתן צו ארעי נגד מוטי לייבל, ואתמול החליט השופט אריאל צימרמן להותיר את הצו על כנו, בין היתר בהיעדר התייחסות של לייבל לטענות המדינה. כן הבהיר בית המשפט כי התיק יוגדר כ"פתוח לציבור".

יצוין, כי בהתאם להנחיית מנכ"לית משרד המשפטים, בחודש מאי 2014 הוקם צוות בין-משרדי שתפקידו לרכז את המידע והפעילות בהיבטים השונים, ולבחון כיצד ניתן לקדם ולייעל את ההתמודדות עם התופעה, בכלים החוקיים השונים הקיימים - במישור הפלילי, האזרחי והמינהלי. זאת, מתוך הבנה כי מדובר בתופעה שיש בה סיכון משמעותי לתפקוד המערכות המקצועיות המטפלות בתחום המשפחה והרווחה, ובפרט בתחום הרגיש והחשוב ביותר - השמירה על טובת הילדים. הצוות הוקם תוך הסכמה כי טיפול אפקטיבי ויעיל בתופעה מצריכה שילוב של כלל הכלים הקיימים בתחומי המשפט השונים, לצורך מתן הגנה לעובדי הציבור המותקפים רק בשל עשיית עבודתם נאמנה בכלל, ולצורך הגנה על תפקודה התקין של מערכת החוק והמשפט, והתחום הרגיש של דיני משפחה והגנה על קטינים, בפרט.

יודגש, כי אין בהתמודדות זו כדי לשלול מאף פרט את זכותו לחופש ביטוי ולמאבק לקידום האינטרסים הציבוריים החשובים לו, ובלבד שיהא מדובר בפעולות חוקיות ולגיטימיות, שאינן חותרות תחת אושיות שלטון החוק ומביאות לפגיעה אישית בעובדי ציבור רק בשל מילוי תפקידם על-פי דין.