פורסמו אמות מידה להתנהגות חברות שמירה

 
|19/07/2015 |

​במסגרת פועלה של הועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה להסדרת ועיגון מדיניותה בכתב, פרסמה הועדה נוהל שעניינו קביעת אמות מידה להתנהגות חברות השמירה, נוהל המהוה קוד מקצועי/אתי להתנהגות כל העוסקים במקצוע זה. מטרת הנוהל היא להשביח את השרות הניתן לציבור הרחב באמצעות גופי השמירה הפרטיים ולמנוע תופעות פסולות, לרבות גביית דמי חסות וניצול החברות כפלטפורמה לביצוע עבירות אחרות.

איש בטחון

​מקצוע השמירה חולש על מאות אלפי מקומות עבודה בארץ ומתפרס על פני תחומים רבים. הועדה, בראשותו של עו"ד יהושע למברגר, המעניקה בכל שנה ושנה רישיונות לחברות שמירה, למשרדי שמירה ולמארגני שמירה ושומרים, ניסחה את אמות המידה עבור העוסקים במקצוע השמירה, כך שיכללו בהן מגוון הנושאים הטעונים הסדרה ובכללם עיסוק על פי הרישיון, שמירה על רמה מקצועית, אי שימוש באמצעים פסולים להשגת עבודה, מניעת ניגוד עניינים, אחריות כלפי מועסקים, חובת סודיות, חובות כלפי הלקוח ועוד. אמות המידה מכתיבות צורת התנהגות נאותה, שיש בה כדי להשפיע על שיקול דעת הועדה בהפעלת סמכותה לגבי מתן רישיון.

עו"ד יהושע למברגר, ראש הועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה: "העוסקים בתחום השמירה מספקים שירותים חיוניים לקשת רחבה של מוסדות ושותפים בתחומם לגופים הממלכתיים והציבוריים, בהגנה  על שלום הציבור וביטחונו. גופי השמירה השונים עושים מלאכתם נאמנה. יחד עם זאת, לאחרונה אנו עדים, בשולי הפעילות, לתופעות פסולות הפושות בתחום תוך ניצול פלטפורמת השמירה לביצוע עבירות מגוונות. הוועדה לרישוי חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, האמונה על הסדרת המקצוע, רואה חשיבות רבה במיגור תופעות אלה ובחיזוק החברות והארגונים העוסקים בתחום באופן מקצועי, אמין והגון. מתוך הכרה באחריות הרובצת לפתחם של העוסקים במקצוע השמירה, היקפו של הענף וחיוניותו למשק ולחברה, סברנו, בין יתר הפעולות הנדרשות, שיש לקבוע אמות מידה להתנהלות העוסקים בתחום המהווים למעשה קוד אתי/מקצועי."