חוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון)(הוראת שעה)(תיקון), התשע"ה -2015​

 
|24/08/2015 |

הציבור מוזמן להגיש את הערותיו לתזכיר חוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון)(הוראת שעה)(תיקון), התשע"ה -2015​.

הוראת השעה נועדה להסדיר את הסמכויות הנדרשות לרשויות החקירה לצורך חקירת עצורים החשודים בעבירות ביטחון. נחקרים בעבירות ביטחון, אשר פועלים ממניעים לאומנים או אידיאולוגיים, מהווים חלק מתוך מערך שיטתי ומאורגן, הפועל, על פי משנתו האידיאולוגית, לקידום ולביצוע מעשי טרור המסכנים את ביטחון המדינה. במסגרת פעילות ארגוני הטרור, נחקרים בעבירות ביטחון נערכים מבעוד מועד לאפשרות שייעצרו, ונמנעים מלשתף פעולה במהלך החקירה. כל אלה הופכים את החקירה ואת מלאכת איסוף הראיות למורכבת ורגישה באופן מיוחד. זאת ועוד, נוכח מאפיינים מיוחדים אלה נדרש כי חלק מהחקירות יתקיימו ברציפות ולא ייקטעו, כדי לאפשר לגורמי הביטחון להשלים את חקירת העבירות, וכן לסכל פיגועי טרור ופעילויות מתוכננות של ארגוני הטרור. בהתאם לכך, זקוקה מערכת הביטחון לכלים מיוחדים שיאפשרו קיומן של חקירות אפקטיביות בעבירות טרור וביטחון.​ 

 
הציבור מוזמן להגיש הערות עד לתאריך: א' בתשרי התשע"ו (14/09/2015)