מכתבה של מנכ"לית משרד המשפטים לעובדות ועובדי בתי הדין הרבניים

 
|09/07/2015 |

מנכ"לית המשרד נפרדת מדייני, עובדות ועובדי בתי הדין הרבניים.

מנכ"לית משרד המשפטים, עו"ד אמי פלמור

​מ​נכ"לית משרד המשפטים, עורכת הדין אמי פלמור, נפרדה במכתב מדייני, עובדות  ועובדי בתי הדין הרבניים, אשר עוברים מאחריות משרד המשפטים לאחריות המשרד לשירותי דת וזאת בעקבות החלטת ממשלה אשר אושרה ע"י הכנסת לאחרונה.