העלאת מודעות הציבור באפשרות קבלת תמיכות מוועדת העיזבונות במטרה להרחיב את מעגל העמותות המגישות בקשות לוועדה

 
|05/01/2015 |

​מנכ"לית משרד המשפטים, אמי פלמור, שמה לה למטרה להעלות את מודעות הציבור הרחב באפשרות קבלת תמיכות מוועדת העיזבונות, וזאת מתוך מגמה להרחיב את מעגל העמותות המגישות בקשות לוועדה בכלל, ועמותות מהפריפריה ומן החברה הערבית בפרט.

​לקראת מועד הגשת בקשות תמיכה לשנת 2016, משיק משרד המשפטים את מערכת יעל"ה, מערכת ממוחשבת חדשה שתאפשר לראשונה הגשת בקשות מקוונת לוועדת העיזבונות ובמהלך חודש ינואר יתקיימו 3 כנסים לעמותות ולמוסדות מבקשי תמיכות על מנת לחשוף את עבודת וועדת העיזבונות בפני הציבור ודרכי הגשת בקשות.

במסגרת הכנסים יפורטו על ידי הצוות המקצועי של ועדת העיזבונות אופן עבודת הוועדה ותהליכי הטיפול בבקשות, אופי הפרויקטים אשר הוועדה תומכת בהם, וכן דרך הגשת הבקשות באמצעות המערכת הממוחשבת החדשה.

קיומם של הכנסים מלבד בתל אביב גם בחיפה ובבאר שבע נועד לאפשר לעמותות ומוסדות מהפריפריה להיחשף לפועלה של ועדת העיזבונות והאפשרויות להגשת בקשות לתמיכה.

הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה הוקמה מכוח החלטת ממשלה והוסמכה להחליט על מתן הקצבות מכספי עיזבונות שניתנו לטובת מדינת ישראל, לגופים ללא כוונת רווח הפועלים למען החברה, הקהילה והמדינה.

מערכת יעל"ה נועדה לנהל ביעילות את כל שלבי פעילותה של הוועדה, להגביר את נגישות הציבור אליה, ולטייב את השירות לגופים מגישי הבקשות.

הכנס הראשון יתקיים ביום ה-7.1.2015 בקריית הממשלה בתל אביב (חדר הישיבות בקומה 1), ביום ה- 11.1.2015 בקריית הממשלה בבאר שבע (בחדר הישיבות) וביום ה- 15.1.2015 בקריית הממשלה בחיפה (בחדר בישיבות).

מנכ"לית משרד המשפטים תשתתף בכנס בבאר שבע וזאת על מנת להדגיש את החשיבות שהיא רואה בהעלאת מספר הפניות לוועדת העיזבונות מקרב העמותות הפועלות בפריפריה.