דו"ח הצוות למיגור הגזענות כנגד יוצאי אתיופיה הוגש לראש הממשלה

 
|31/07/2016 |

​עו"ד אמי פלמור, מנכ"לית משרד המשפטים, הגישה לראש הממשלה, בנימין נתניהו, את מסקנות והמלצות הצוות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה. הצוות הבין משרדי, בראשות פלמור, הוקם על פי החלטתה של ועדת שרים מיוחדת בראשות ראש הממשלה, ובעקבות מחאת יוצאי אתיופיה במאי 2015. ​

עין דומעת של ילד אתיופי

בנימין נתניהו, ​ראש הממשלה: "אני לא מוכן לסבול גזענות במדינה שלנו, אני לא מוכן שיפלו אנשים לפי צבע עורם, זה דבר נורא. אנחנו שמענו בוועדת השרים סיפורים קורעי-לב ומסמרי-שיער והתחלנו לנקוט בפעולות נגד גזענות עוד קודם לכן. אבל עכשיו, בעקבות הדוח שזה חלק מההחלטות שלנו, אנחנו ננקוט עוד צעדים ואני שמח שיש אנשים, נשים וגברים, שהם נחושים לעקור את התופעה הזאת מחיינו. זה לא מתאים למדינה שלנו, לאזרחים שלנו ולעם שלנו."

 

יו"ר הצוות, אמי פלמור: "במהלך עבודתם, נאלצו חברי הצוות להישיר פעם אחר פעם את מבטם אל הראי שהציבה בפניהם קהילת יוצאי אתיופיה בישראל, ולהתמודד עם המציאות העגומה. מציאות בה אזרחינו שחורי העור הם הבולטים ביותר והמזוהים ביותר במרחב, ולצד זאת, שקופים בכל כך הרבה מובנים אחרים."

 

הדו"ח, שעל כתיבתו שקד הצוות מזה כחמישה חודשים, משקף תחושות קשות של אפליה וגזענות בקרב יוצאי אתיופיה ומפרט שורה של המלצות ליישום במשרדי הממשלה ורשויות המדינה.
הדו"ח כולל 53 המלצות ליישום במשרדי הממשלה השונים. בין ההמלצות המרכזיות:

 • הקמת יחידה ממשלתית במשרד המשפטים לתיאום המאבק בגזענות.
 • מינוי "ממונה על אפליה וגזענות" בכל משרד ממשלתי.
 • יצירת מסגרת לנקיטת הליכים משמעתיים נגד עובדי מדינה ובעלי מקצועות מוסדרים במקרים של "הטרדה גזענית".
 • קביעת נהלים להגדרת סמכותם של שוטרים לפנות לאדם בדרישה להזדהות ואופן מימוש הסמכות בנסיבות שונות.
 • ייצוג משפטי חינם בתביעות שעניינן אפליה על רקע גזעני בכניסה למקומות ציבוריים.
 • המלצות נוספות להגברת נוכחות חיובית של יוצאי אתיופיה במרחב הציבורי, התרבותי והתקשורתי.
 • מנגנון חדשני לקליטה מהירה של אקדמאים יוצאי אתיופיה לשירות הציבורי.
 • הרחבת הפיילוט לנשיאת מצלמות גוף על ידי שוטרים לתחנות משטרה בערים בהן שיעור גבוה של יוצאי אתיופיה.


חלק מההמלצות הנוגעות למשטרת ישראל מיושמות כבר עתה במסגרת תכנית משטרתית לחיזוק האמון בקרב יוצאי אתיופיה, ומתוקפות בדו"ח כחיוניות למיגור הגזענות.

 

הדו"ח, על 171 עמודיו, סוקר ומשקף מקרים ואירועים המהווים גילויי אפליה וגזענות כלפי יוצאי אתיופיה בישראל, וביניהם דחיית תרומות הדם של יוצאי אתיופיה, מתן זריקות למניעת הריון לנשים ממוצא אתיופי, הפרדת יולדות בבתי-חולים, אי-קבלה לבתי-ספר והיעדר הכרה מהממסד הדתי. לצד מקרים אלה, מתוארות בהרחבה פרשת יוסף סלמסה ז"ל ופרשת החייל דמאס פיקדה, אשר הציתו את מחאת יוצאי אתיופיה האחרונה והביאו למשבר אמון קשה ביחסים שבין יוצאי אתיופיה לבין מוסדות המדינה.

עבודת הצוות מצטרפת לשורה של מהלכים ממשלתיים קודמים, שראשיתם בתכנית הממשלתית "דרך חדשה", שהוביל משרד הקליטה בשנת 2014, וכן מהלכים פנימיים במשטרת ישראל. יחד עם זאת, בשונה ממהלכים קודמים, דו"ח הצוות ייחודי ומהפכני בהיותו עוסק באופן ישיר בגילויי הגזענות ובפתרונות האפשריים להם, תוך הכרה בתחושותיהם של יוצאי אתיופיה וחוויותיהם כמי שחווים אפליה על רקע צבע עורם.


במהלך עבודת הצוות עלו טענות רבות סביב יחסן של רשויות המדינה אל יוצאי אתיופיה, חלקן אף נתמכו בנתונים סטטיסטיים, ועליהן תוכלו לקרוא בהרחבה בעמודים 20-45 בדו"ח. נציין בקצרה כמה מהטענות ומהממצאים:

 • אחוז כתבי האישום נגד יוצאי אתיופיה גבוה מפי שניים משיעורם באוכלוסיה (3.5%).
 • אחוז כתבי האישום נגד קטינים יוצאי אתיופיה עמד על יותר מפי ארבעה מחלקם באוכלוסייה הכללית (8.5%).
 • אחוז הקטינים יוצאי אתיופיה המרצים עונש מאסר בפועל הוא כמעט פי עשרה משיעורם באוכלוסייה (18.5% מכלל הכלואים בכלא "אופק" נכון לחודש יוני 2016).
 • שיעור המתלוננים במח"ש שהם יוצאי אתיופיה בשלוש השנים האחרונות הינו 2.4% מסך כל הפניות בתקופה זו. מדובר בשיעור גבוה משיעור יוצאי אתיופיה באוכלוסייה הכללית.
 • טענות רבות נשמעו בדבר קיום אפליה על-ידי רשויות הדת בקבלת שירותי דת מכל סוג (כגון: אפליית רבני הקהילה, טענות בדבר "מסלול מיוחד" בעבור יוצאי אתיופיה המבקשים להינשא, מועצות דתיות מסוימות שאינן פותחות תיקי נישואין לזוגות יוצאי אתיופיה ועוד).
 • מחסור משמעותי באנשי חינוך בעמדות מפתח מבין יוצאי אתיופיה, כגון מחנכים ומנהלים.
 • נוכחות דלה באמצעי התקשורת (0.3% מהכתבות באמצעי התקשורת). עוד עולה, כי יוצאי אתיופיה מסוקרים בעיקר בהקשרים שליליים. כך נוצר מצב, שהחשיפה ליוצאי אתיופיה באמצעי התקשורת היא מועטה, ובהקשרים המנציחים תדמית שלילית.
 • קשיים בהשתלבות במקומות עבודה איכותיים על רקע צבע עור או קבלה למשרות שהשכר בצדן נמוך.


במסגרת הצוות הרחב פעלו שלושה צוותי משנה, שהורכבו מנציגים בכירים של משרדי הממשלה, מפעילים חברתיים יוצאי אתיופיה ומנציגי אקדמיה. הדו"ח כולל 53 המלצות למיגור הגזענות כלפי יוצאי אתיופיההמופיעות בסיכום שבעמודים 157-167 לדו"ח.


פלמור: "הדו"ח כולל מעל 50 המלצות. אני מאמינה שיישומן יחזק את החברה בישראל ויתרום לבניה מחדש של האמון בקרב יוצאי אתיופיה. בתוך משבר האמון שהצית את מחאת יוצאי אתיופיה, החלטתו האמיצה של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, להקים צוות זה ולהתמודד ישירות עם הגזענות כלפי יוצאי אתיופיה, הינה קרן אור של תקווה לשינוי. תקווה כי המסר של אפס סובלנות לגזענות כלפיהם יחלחל וישנה את מציאות חיינו. אני מודה לראש הממשלה על האמון שנתן בי, ומודה לחברי הצוות על מחויבותם, בלעדיה לא ניתן היה לעמוד במשימה".