תמונות מביקורו הרשמי של היועץ המשפטי לממשלה בקניה ורואנדה

 
|23/11/2015 |

​היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, חתם בסוף השבוע האחרון ביקור רשמי בקניה וברואנדה, במסגרתו קיים סדרת פגישות עבודה עם גורמים בכירים במערכת הממשל של שתי המדינות.

​במהלך הביקור בקניה, נפגש היועץ עם נשיא קניה, סגן הנשיא, נשיא בית המשפט העליון, יו"ר הפרלמנט ועם מקבילו - היועץ המשפטי לממשלה של קניה. בפגישות נדונו נושאים בעלי עניין משותף לשתי המדינות. כמו כן, במטרה להדק את שיתוף הפעולה המשפטי בין שתי המדינות -  ומתוך רצון לחזק את קשרי ההבנה ההדדית וחילופי הניסיון, המידע והמומחיות של שתי המדינות - חתם היועץ המשפטי לממשלה עם עמיתו, היועץ המשפטי לממשלה הקנייתי, פרופ' גיתו מויגי, על הצהרת כוונות לחיזוק שיתוף הפעולה בתחומים משפטיים שונים.

במהלך הביקור ברואנדה, נפגש היועץ המשפטי לממשלה עם נשיא רואנדה, שרת החוץ ושר המשפטים של רואנדה. בפגישות נדונו נושאים בעלי עניין משותף לשתי המדינות. בנוסף, קיים היועץ ביקור באתר ההנצחה לקורבנות רצח העם שהתרחש ברואנדה בשנת 1994, ונשא דברים לזכר הנספים. בדבריו עמד היועץ המשפטי לממשלה על החובה של כל אדם, ושל החברה האנושית בכללותה, להבטיח שדברים מזעזעים כגון אלו לא יחזרו עוד לעולם.
  
חברי המשלחת אשר התלוו ליועץ המשפטי לממשלה הם: ד"ר רועי שיינדורף, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט בין-לאומי); עו"ד יובל קפלינסקי, מנהל המחלקה לעניינים בינלאומיים בפרקליטות המדינה וד"ר אסף הראל, עוזר היועץ המשפטי לממשלה.

מצ"ב מספר תמונות מהביקור.

[בתמונה- משמאל לימין: ד"ר אסף הראל, עוזר היועץ המשפטי לממשלה; מר יהל וילן, שגריר ישראל בקניה; פרופ' גיתו מויגי, היועץ המשפטי של קניה; עו"ד יהודה וינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה; ד"ר וילי מוטונגה, נשיא בית המשפט העליון של קניה; ד"ר רועי שיינדורף, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט בין-לאומי) ועו"ד יובל קפלינסקי, מנהל המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה]