איגרת פרקליט המדינה לכלל הפרקליטים

 
|02/06/2015 |

​להלן האיגרת שהפיץ פרקליט המדינה, שי ניצן, לכלל הפרקליטים והפרקליטות בשירות המדינה:


מעטפה

​"לפרקליטים ולפרקליטות שלום רב,

בשעה טובה!

ברצוני להביע את שמחתי הרבה על כך שארגון הפרקליטים הסכים היום למתווה שהוצע על ידי שרת המשפטים והיועץ המשפטי לממשלה.

כתב המינוי ומכתב נספח, שהוצאו על ידי השרה והיועץ המשפטי, מדברים בעד עצמם.
בעקבות שליחתם הועד הודיע על הפסקת העיצומים ועל כך שישתף פעולה עם הביקורות המערכתיות. מצ"ב מכתבה של יו"ר הועד.

בבסיס המתווה עומדת הצעת פשרה שגובשה זה מכבר על ידי, ואומצה על ידי היועץ עוד בתקופת הממשלה הקודמת, לאחר שהכניס בה מספר שינויים.
כיוון שההצעה אומצה וסוכמה רק ימים בודדים לפני השבעת הממשלה החדשה, הוחלט להמתין לכניסת השרה החדשה לתפקידה על מנת להביא הנושא בפניה. השרה החלה לטפל בנושא במסירות ובאינטנסיביות מיד עם כניסתה לתפקידה, ולאחר שהוכנסו גם על ידה שינויים מסוימים להצעה, היא הוצעה לארגון גם מטעמה.
עתה, לשמחתי, הסכים הועד להצעה. 
כפי שיעידו נציגי הארגון, להצעה זו הגעתי לאחר דיונים ארוכים ורבים עד מאד שניהלתי עמם, במסגרתם דנו בכל מילה ומילה.  במקביל, ניהלתי אין סוף דיונים עם היועץ ומשניו, מנכ"לית המשרד וגורמים נוספים, ולאחרונה, גם עם השרה. בכל הדיונים הללו הבענו והצגנו, אני והמנהלים שפעלו יחד עמי, את דאגות הפרקליטים וצרכיהם, וניסינו כמיטב יכולתנו לשכנע את כלל הגורמים כי ראוי להגיע למתווה מוסכם בעקבות העלאת דרישות הארגון.
קיימתי דיונים אלה כבר ממועד הקמת הנציבות, לפני למעלה משנה, והם צברו תאוצה רבה ממועד נקיטת העיצומים.

לדעתי, ולדעת כלל המנהלים שפעלו עמי, ההצעה לה הסכמתם הינה הצעה טובה מאד לפרקליטים וראויה מאד מבחינת האינטרס הציבורי ואני מקווה שהיא תיתן מענה לדאגותיכם המוצדקות.
בעקבות קבלתה גם יוגשו בימים הקרובים מאות רבות של כתבי אישום, כתבי הגנה ושאר כתבי בית דין, הממתינים מוכנים להגשה. דבר זה ודאי תואם את האינטרס הציבורי בניהול מערכת פרקליטותית תקינה ופעילה.
כמו כן יחזרו הפרקליטים לעבוד עם מערכת המחשוב תנופה, דבר שהינו חיוני לפעילותנו התקינה.

עיקרו של המתווה לו הסכמתם הינו מינויו של כבוד שופט בית המשפט העליון בדימוס, מבקר המדינה לשעבר ונציב תלונות הציבור על השופטים, השופט אליעזר גולדברג, לבחינת פעילות נציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה בערכאות. השופט גולדברג התבקש לבחון הנושא בכללותו ולהעביר ליועץ ולשרה המלצות בדבר שינויים נדרשים, ככל שימצא כי יש בהם צורך. במסגרת זו, סוכם כי השופט גולדברג יבחן גם את שאלת "עצם קיום הביקורת הפרטנית". ארגון הפרקליטים יוכל להעלות בפני כב' השופט את כל טענותיו, והן רבות כידוע.
אני שמח מאד שלמשימה זו מונה גורם משפטי כה בכיר, שהגינותו, יושרו, עצמאותו, מקצועיותו וניסיונו הרב תחומי - הינם מן המפורסמות.

עוד סוכם, כי בתקופת הביניים, עד להשלמת הבדיקה, וקבלת ההחלטות בעקבות הגשת ההמלצות, לא תבוצע ביקורת פרטנית על הפרקליטים, הכל כמפורט במכתב המצורף.
בעקבות החלטות אלה של היועץ והשרה הודיע הועד כאמור, כי בתקופה האמורה הוא יקפיא העיצומים שנקט, וכן ישתף פעולה באופן מלא – לראשונה - עם פעילות הנציבות, בכל הנוגע לביקורות המערכתיות.

לקראת קבלת ההחלטה נפגשתי אתמול, יחד עם צוות מנהלים מצומצם שליווה עמי את הדיונים לאורך כל הדרך – מומי למברגר, רונית עמיאל, אורי כרמל, ליאורה חביליו ויריב רגב – עם מליאת ועד הארגון, משך שלוש שעות, וקיימנו שיג ושיח פורה עם אנשי הועד. הבענו את עמדתנו מכל הלב, כי נכון יהיה לקבל את ההצעה לטובת הפרקליטים. אני בטוח כי נציגיכם יוכלו למסור לכם רשמיהם מישיבה זו.
היום נמסר לי כי בהצבעה חשאית שהתקיימה בעקבות פגישה זו, הוחלט על ידי נציגיכם להשיב בחיוב למתווה.

אני רוצה להודות ליועץ המשפטי לממשלה, לשרת המשפטים ולמנכ"לית, על שהקדישו מזמנם שעות רבות וגילו הבנה עמוקה לדאגות הפרקליטים כפי שהוצגו בפניהם על ידי כלל נציגינו – מנהלים ואנשי הועד כאחד.
אני רוצה להודות לשופט גולדברג על שהסכים לקבל על עצמו מטלה זו.
אני רוצה להודות לצוות המנהלים האכפתי שליווה אותי במסירות אין קץ – יריב, ליאורה, אורי, רונית ומומי – אשר הביא את דבר "השטח" בפני מקבלי ההחלטות.
תודה גם לכל אחד ממנהלי היחידות על שיתוף הפעולה במהלך תקופה קשה זו, וכן על כך שנשאו בנטל כבד עד מאד שהוסף על גבם במהלך תקופת העיצומים!
ברצוני להודות גם לעוזרי המסורים – יגאל, אסף ומיכל, שהשקיעו מזמנם ומסירותם – אף היא לאין קץ – לאורך כל הדרך.
ברצוני להביע הערכתי גם ליו"ר ועד הארגון, לימור פלד, שהשקיעה אין סוף שעות ופעלה בנחישות ובהגינות לטובת כלל הפרקליטים, יחד עם צוות מסור שעבד עמה.

סוף סוף נוכל לשוב לשגרת העבודה ולפעול במלוא המרץ לטובת הציבור בכללותו – כפי שאנו יודעים ואוהבים לעשות.

אבקש להבטיחכם כי המנהלים ימשיכו לפעול שכם אחד עם כלל עובדינו המסורים, וכי נביא את עמדתכם גם בעתיד, בפני הגורמים המתאימים, בנושא זה ובכל נושא אחר.

בברכה
שי ניצן"