נוהל חדש יחייב את רשויות המדינה לפרסם אחת לרבעון את התקשרויותיהן

 
|15/12/2015 |

​על פי הנוהל החדש של היחידה הממשלתית לחופש מידע המתפרסם ב-15/12/2015, החל משנת 2016 יחויבו משרדי הממשלה ויחידות הסמך, לפרסם באופן יזום  דו"חות רבעוניים אודות התקשרויותיהם עם גורמים חיצוניים, למעט במקרים בעלי רגישות מיוחדת.

​הדו"חות יתפרסמו באתר המרכזי לחופש המידע (foi.gov.il) החל מסוף הרבעון הראשון של שנת 2016 בקובץ אקסל, אשר יאפשר עיבוד נוסף של הנתונים. הדו"ח יכלול מידע רב אודות התקשרויות המדינה ויכלול,  בין היתר, נתונים אודות שם הספק,  סכום ההתקשרות, נושא ההתקשרות, התקנה התקציבית וככל שהייתה – את סיבת הפטור ממכרז. הדו"ח שיפורסם לא יכלול נתונים שסומנו כרגישים בשל  חשש לפגיעה בפרטיות, בביטחון המדינה או בסוד מסחרי.

 

ההחלטה לייצר דו"ח ייעודי למסירת מידע אודות התקשרויות המדינה, התקבלה באגף החשבת הכללית במשרד האוצר, לאור ההכרה בחשיבותו של מידע זה,  כמו גם בצורך לפרסמו באופן סדור, שיטתי ואחיד, ללא תלות בהגשת בקשה לפי חוק חופש המידע. באופן זה גם מקווים למנוע עומסי עבודה במשרדי ההמשלה שנגרמו לאור בקשות חוזרות ונשנות להנגשת מידע זה.


לשם כך נערכו שינויים במערכת המרכב"ה בהליך הקמת ההזמנות ואישורן באופן שנוספו שדות "מטרת ההתקשרות" ו-"סיבת הרגישות"; המאפשרות לסווג הזמנה כמכילה מידע שלא יפורסם בשל סייגים הקבועים בחוק חופש המידע. השינויים במערכת נכנסו לתוקף ב-1 בינואר, 2015. 

 

הדו"ח הראשון שיפורסם על ידי המשרדים ויכלול את ההתקשרויות לשנת 2015, יפורסם עד ה-29 בפברואר 2016. לאחריו, יפורסמו הדו"חות הרבעוניים 45 יום מסוף הרבעון.

 

שרת המשפטים, איילת שקד: "במשטר דמוקרטי, התלוי באמון הציבור בפעילותו, איננו יכולים לנהוג אחרת מאשר לקדם יוזמות של שקיפות. הדברים אמורים ביתר שאת בעת שאנו עוסקים בניהול כספי הציבור. נוהל זה, עליו שקדה היחידה הממשלתית לחופש מידע, בשיתוף אגף החשבת הכללית, מציג יוזמה חדשה להנגיש מידע באופן יזום ובפורמט פתוח ואני מברכת על כך". 


שר האוצר, משה כחלון: "אנחנו ממשיכים להוביל מגמה של שקיפות בממשלה מתוך אמונה שאור השמש הוא המחטא הטוב ביותר. המידע הזה הוא מידע של הציבור וככזה הוא צריך להתפרסם ולהיות נגיש ככל שניתן. אנחנו מתכוונים להמשיך במגמה הזאת ולשתף את הציבור ככל שניתן, ודאי כאשר מדובר בכספי ציבור".

 

החשבת הכללית במשרד האוצר, מיכל עבאדי בויאנג'ו: "כחלק מתהליך שקיפות המידע הנדרש על פי חוק חופש המידע, פעל אגף החשבת הכללית בשיתוף עם יחידת חופש המידע שבמשרד המשפטי להקל על תהליך הנגשת המידע בנוגע להתקשרויות של משרדי הממשלה הפועלים במערכת מרכב"ה. לשם כך הותאמה המערכת הממוחשבת על מנת לאפשר למשרדים לשלוף את הנתונים והבאתם לפרסום. אגף החשבת הכללית רואה חשיבות בפרסום המידע ושותף בעקרון השקיפות לה מחויבת ממשלת ישראל".


ראשת היחידה הממשלתית לחופש המידע, רבקי דב"ש: "בשנים האחרונות עוסקת היחידה הממשלתית לחופש המידע בקידום פרקטיקות של שקיפות בידיעה כי לא די בהכרה בחשיבות עקרון השקיפות. במקביל לצורך בהפחתת הבירוקרטיה ובשיפור הטיפול הממשלתי בתחום הטיפול בבקשות חופש מידע,  אנו פועלים לקדם מידע שיפורסם מלכתחילה לציבור גם מבלי שנתבקש. אנו שמחים על שיתוף הפעולה שנוצר בנושא זה עם אגף החשבת הכללית ומאמינים כי השקיפות בנושא זה רק תלך ותגבר."