סגירת לשכות אגף רישום והסדר מקרקעין נצרת ושלוחת המפקח בעכו 07.05.2015 - 28.04.2015

 
|30/03/2015 |

​לשכות אגף רישום והסדר מקרקעין נצרת ושלוחת המפקח על רישום מקרקעין בעכו תהיינה סגורות לציבור בין התאריכים 28.04.2015 ל- 07.05.2015 כולל, ותפתחנה מחדש בתאריך 10.05.2015, זאת לשם הטמעת מערכת מחשוב חדשה.

​לפני מספר חודשים החל תהליך הטמעת מערכת רימון, מערכת מחשוב חדשה ומתקדמת, ביחידות אגף רישום והסדר מקרקעין ( לשכות הרישום, המפקח וההסדר). תהליך ההטמעה מצריך סגירה של הלשכות לצורך הדרכות, הסבת נתונים ועדכון עמדות. לכן, תהיינה לשכות האגף, לסירוגין סגורות לקהל.

 

במסגרת זאת נבקש להודיע, כי לשכות רישום המקרקעין, המפקח על רישום מקרקעין והסדר בנצרת תהיינה סגורות לציבור בין התאריכים  28.04.2015 ל- 07.05.2015 כולל.
הלשכות תפתחנה מחדש לקבלת קהל בתאריך 10.05.2015.

 

בין התאריכים הנקובים לעיל לא יינתן כל שירות לגבי המקרקעין המצויים בתחום לשכת רישום נצרת - הפקדת תיקים, הגשת תובענות, דיונים שיפוטיים וכיו"ב. לא יתקיימו דיונים שיפוטיים בשלוחת המפקח על רישום מקרקעין בעכו.
כמו כן, לא יינתן בתקופת הסגירה מענה טלפוני בלשכות.

ניתן יהיה להפקיד תיקים בתקופת הסגירה באמצעות הדואר.
בנוסף, ייתכנו שיבושים בשירותי עיון בפנקסי המקרקעין באמצעות האינטרנט (הפצת מידע). 
 

לקבלת הבהרות ניתן לפנות ללשכה הרלוונטית או להנהלת האגף לרישום והסדר מקרקעין:

בכל הנוגע לעדכונים באשר למועדי סגירת יתר הלשכות ולהמשך תהליך הפריסה, הציבור מתבקש לעקוב באופן שוטף אחרי הודעות הנהלת האגף לרישום והסדר מקרקעין בנושא, שיתפרסמו באתר האינטרנט של האגף.

 

הנהלת האגף מתנצלת מראש על חוסר הנוחות אשר יגרם לקהל בתקופת ביניים זו, הנדרש לשם שיפור השירות לציבור לטווח ארוך.