מליאת ארגון Moneyval במועצת אירופה דנה בדו"ח ההתקדמות של מדינת ישראל; ראש המשלחת הישראלית: נפעל לשיפור המשטר

 
|13/12/2015 |

​ראש המשלחת מטעם מדינת ישראל לארגון Moneyval של מועצת אירופה בשטרסבורג, ד"ר שלומית ווגמן רטנר, הודיעה כי ישראל תפעל לשיפור המשטר בתחום הלבנת ההון, נוכח ביקורת שהושמעה במליאת הארגון. בדיון הוצגו דו"ח ההתקדמות של מדינת ישראל ועמדת הארגון בנוגע להעדר התקדמות מספקת בחקיקה בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור בישראל, בחלוף שנתיים ממועד אימוץ דו"ח הביקורת הבינלאומית על המדינה. 

​משלחת מטעם מדינת ישראל השתתפה לאחרונה בדיון שנערך במליאת ארגון Moneyval במועצת אירופה, בעניין ממצאי דו"ח ההתקדמות של המדינה לשנת 2015. בדיון עדכנה המשלחת הישראלית בנוגע להליכי החקיקה שננקטו לתיקון הליקויים שהתגלו בביקורת הארגון משנת 2013, וביניהם החלת חובות מתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור על עורכי דין, רואי חשבון ויהלומנים, תיקון צווים החלים על תאגידים בנקאיים ונותני שירותי מטבע והוראות פיקוח שפורסמו על ידי הרגולטורים של מוסדות פיננסיים. עוד עדכנה המשלחת בדבר יוזמות חקיקה נוכחיות לשיפור משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור וביניהן הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים חוץ-מוסדיים, הצעת החוק לצמצום השימוש במזומן, הצעת חוק המאבק בטרור, הוספת עבירות מס כעבירות מקור ועוד.

הארגון הביע שביעות רצון מההתקדמות הרבה שהפגינה מדינת ישראל, אולם מתח ביקורת על כך שהמשטר טרם הוחל על גופים נדרשים נוספים, לרבות על העוסקים במתן שירותי נאמנויות, סוחרים במתכות יקרות, מתווכי נדל"ן ושירותי הקמת וניהול חברות. כמו כן, נמתחה ביקורת על כך  שליקויים במשטר בנוגע להליכי זיהוי לקוחות במוסדות פיננסיים, לא תוקנו, ובעיקר לגבי צווי איסור הלבנת הון בתחום הביטוח וקופות הגמל, אשר לא תוקנו מאז שנת 2002, בהם נתגלו הליקויים הרבים ביותר. בנוסף, נמתחה ביקורת על אי השלמתם של הליכי החקיקה בתחום על בנקים, נותני שירותי מטבע, בנק הדואר, חברי בורסה ומנהלי תיקים. מדינת ישראל התבקשה לחזור ולדווח למליאת הארגון בדצמבר 2016, בנוגע להשלמת תיקון הליקויים האמורים. יצוין, כי לפי פרוצדורת הארגון, הדיון הנוכחי התמקד בבחינת התקדמות המדינה בתחום החקיקה בלבד, ולא נבחנה התקדמות המדינה בתחום האכיפה ואפקטיביות המשטר.

המשלחת כללה את נציגי הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, פרקליטות המדינה, משרד המשפטים, בנק ישראל, הרשות לניירות ערך ומשטרת ישראל.

ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור (בפועל), וראש המשלחת הישראלית למועצת אירופה אמרה כי: "מועצת אירופה הבהירה כי על מדינת ישראל לבצע שורת תיקוני חקיקה בתחום איסור הלבנת הון ומימון טרור בהקדם, על מנת לשפר את אכיפת המשטר בתחום ולהתאים את החקיקה לסטנדרטים הבינלאומיים. במידה ותיקוני החקיקה לא יושלמו בהקדם, הדבר יפגע באפקטיביות המשטר ועשוי לפגוע גם בהצטרפותה של מדינת ישראל לארגון ה- FATF, הארגון הקובע את הסטנדרטים הבינ"ל בתחום. כלל הגופים האמונים על התחום בישראל פועלים בשיתוף פעולה מלא במטרה לבצע את תיקוני החקיקה הנדרשים".