מידע-הון הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור - גליון מס' 21

 
|11/05/2015 |

​במידעון, המופק על ידי הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, מובאים תמציתם של החידושים וההתפתחויות בתחום  בארץ ובעולם במישור החקיקה, הפסיקה ופרסומים מקצועיים לצד הפנייה לאתרים ומקורות מידע שונים.

  • לחצו כאן על מנת לעיין בגליון מספר 21 של מידעון הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.