תזכיר חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון), התשע"ה-2015

 
|17/06/2015 |

​תיקון לתזכיר חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים מובא לבחינת הציבור.

עיקרו של תזכיר החוק הוא ההצעה לתקן את החוק כך שתינתן סמכות לרשות, כהגדרתה בפקודה, בהסכמת שר המשפטים  להורות לקרן, שתפקידה פיצוי נפגע הזכאי לפיצויים, כפי שהוגדר בחוק, לשלם למבוטחים כספים עודפים שנצטברו בה במשך השנים. ​

 

הערות אודות תזכיר חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון), התשע"ה-2015, שהוכן במשרד המשפטים, ניתן לשלוח עד ליום כ' בתמוז התשע"ה (07/07/2015), באמצעות אתר קשרי ממשל.