עדכון תזכיר חוק - תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ה-2014

 
|15/12/2014 |

​תזכיר תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ה-2014, מובא לבחינת הציבור. הרפורמה המוצעת נועדה לעצב הסדר חדש שיהיה בו כדי להחזיר את מעמד התקנות ככלי מרכזי וחשוב לניהול סדרי המשפטים האזרחיים, במטרה לייעל, לפשט ולקצר את ההליכים האזרחיים תוך קיומו של הליך ראוי והוגן.

תקנות סדר הדין האזרחי הן כלי העבודה המשמש את בית המשפט ואת בעלי הדין לשמיעה ולניהול של דיונים אזרחיים. התקנות הנ"ל והעקרונות הדיוניים בהליך האזרחי נקבעו ברובן בתקנות משנת 1963, כאשר בוצעו בהן עדכונים ניסוחיים בלבד ותיקונים נוספים מועטים, אך ללא תיקון קוהרנטי כולל של כלל התקנות. נטען כי סביבת העבודה השיפוטית שונתה כליל, ועל כן הגיעה העת להתקין תקנות חדשות שיתאימו לימינו אנו.  

 

תכליתן של התקנות המוצעות הוא, לסייע בידי בית המשפט לנהל את המשפט תוך קיום הליך שיפוטי ראוי והוגן, שיאפשר הגעה לתוצאה נכונה וצודקת תוך יעילות מירבית. על מנת לעשות כן, מבקשות התקנות להשיג מספר מטרות:

ראשית, להביא לפישוט והאחדה של סדרי הדין הקיימים; שנית, לקבוע מדדי זמן וכמויות על מנת לשרש חסמים הגורמים להתארכות דיונים בבתי המשפט וכן כדי להתמודד עם תופעות של העדר התייחסות למועדים או שימוש מרובה בניירת מעל ומעבר לצריך ולנדרש (לעיתים עד כדי מצב שמרוב טיעונים ותתי טיעונים על פני מאות עמודים, קשה לבית המשפט לאתר את השאלות האמיתיות השנויות במחלוקת בין הצדדים); שלישית, להביא לגילוי הדדי ושקיפות מלאה בין בעלי הדין לפני הגשת התובענה ובמהלכה; רביעית, לקדם נגישות לערכאות השיפוטיות, להבטיח קיומו של הליך ראוי והוגן, ובתוך כך למנוע בזבוז זמן שיפוטי יקר, המהווה משאב ציבורי מובהק, ולהשריש שיקולי יעילות וצדק מהיר.

עקרונות יסוד אלה ראוי שישמשו גם כלי פרשני, בבחינת מורה דרך לבתי המשפט ולצדדים, בכל הנוגע ליישומם של ההסדרים הדיוניים המוצעים להלן.

הערות אודות תזכיר תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ה-2014, שהופץ על ידי משרד המשפטים, ניתן לשלוח עד ליום ט' באדר התשע"ה (28/02/2015), באמצעות אתר קשרי ממשל.