תזכיר חוק סליקה אלקטרונית של שיקים, התשע"ה, 2015

 
|05/01/2015 |

​תזכיר החוק הופץ בהמשך להחלטת הממשלה מיום 22/10/2014, המאמצת את מסקנות דו"ח הצוות לצמצום השימוש במזומן במשק הישראלי, ובמקביל להפצת תזכיר חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ה-2015.


באופן דומה לזה שהונהג במדינות שונות בעולם ועוגן בחקיקה מתאימה, מטרת הסליקה האלקטרונית לייעל את תהליך סליקת השיקים ולהביא לחיסכון בעלויות הסליקה בשני היבטים:

 האחד - לייתר את הצורך בשינוע של השיקים מהבנק הגובה, שבו הם מופקדים, אל הבנק הנמשך, שלו הם מוצגים לפירעון, ובחזרה - במקרה שהשיק מוחזר.

השני - לייתר את הצורך בשמירת השיקים, במשך תקופה ארוכה (כל משך תקופת ההתיישנות) במקומות אחסון מתאימים, ולתת אפשרות להשמידם זמן מה לאחר הפקדתם. כמו כן, מכיוון שהסליקה האלקטרונית מהירה יותר מהסליקה הפיזית, יתקצר משך הזמן שיחלוף מרגע הצגת השיק לפירעון עד לרגע זיכוי חשבון הלקוח, ובכך ניתן יהיה להבטיח את ודאות העסקה באופן מהיר יותר. ​

 

עיקרי החוק המוצע:

הסדרה של סליקה אלקטרונית של שיקים במערכת הבנקאית חלף הצגה פיזית של השיקים, הסדרה של החזרת שיק שסורב ללקוח, הסדרת קבילותו של השיק הממוחשב בהליך המשפטי, הסמכה לקבוע כללים בעניין הסליקה האלקטרונית ובעניין שמירתו של השיק הפיזי, וכן  קביעה כי היקף האחריות של הבנק כלפי לקוחו בהתאם לכל דין לא תשתנה בשל שינוי שיטת הסליקה.

 

הערות אודות תזכיר חוק סליקה אלקטרונית של שיקים, שהוכן על ידי מחלקת יעוץ וחקיקה (אזרחי) במשרד המשפטים, ניתן לשלוח עד ליום ה' בשבט התשע"ה (25/01/2015), באמצעות אתר קשרי ממשל.