מכתב המשנה ליועמ"ש (כלכלי-פיסקאלי) - הצעה לחשיבה חדשה לשם הסדרת תחום הגז הטבעי

 
|21/12/2014 |

​המכתב הופץ למשרדי הממשלה ולגורמים הרלוונטיים, ועוסק בהצעה לחשיבה חדשה לשם הסדרת תחום הגז הטבעי.

​מכתבו של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי-פיסקאלי), אבי ליכט, הופץ למשרדי הממשלה ולגורמים הרלוונטיים, ועוסק בהצעה לחשיבה חדשה לשם הסדרת תחום הגז הטבעי.

יצויין כי לא מדובר בחוות דעת משפטית אלא בהצעה שנוסחה על בסיס הניסיון שנצבר בשנים האחרונות בעקבות עיסוק משפטי אינטנסיבי בשורה של החלטות בתחום.

 

לחצו לעיון במכתבו של המשנה ליועמ"ש (כלכלי-פיסקאלי)