נייר עמדה של האגף לסיוע משפטי בנושא קשירתם של מטופלים פסיכיאטריים והגבלות אחרות המוטלות עליהם

 
|30/06/2016 |

​האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים, המייצג מדי שנה אלפי מאושפזים בכפייה, הגיש נייר עמדה מפורט לוועדה המיוחדת שהוקמה על ידי מנכ"ל משרד הבריאות, בנוגע לקשירתם של מטופלים פסיכיאטריים והגבלות אחרות המוטלות עליהם (כגון בידוד). נייר העמדה מציג את המצב המשפטי הנהוג היום בתחום האשפוז הכפוי והיחס למאושפזים, וכן מציג את תפיסתו של האגף הרואה בכלי הקשירה במסגרת אשפוז כפוי, ככלי מיותר המקים פגיעה קשה ביותר במטופלים.

תמונת אילוסטרציה של אדם עם צמיד בית חולים

​הוועדה הוקמה בעקבות חשיפת המקרה של נועה (שם בדוי) אשר נקשרה בארבע הגפיים במשך 24 יום במחלקה הפסיכיאטרית בבית החולים תל-השומר. שחרורה של נועה מהקשירה התאפשר לאחר שהגישה, באמצעות האגף לסיוע משפטי, תביעה לשחרורה בבית המשפט המחוזי בתל אביב. כתוצאה מכך, בית המשפט הורה על העברתה של נועה לבית חולים אחר, בו אין קשירות של מאושפזים.

את נייר העמדה הכינו עו"ד דניאל רז, הממונה הארצי על אשפוז כפוי באגף לסיוע משפטי, ועוה"ד איילת הלברשטט ואמיר קאדיס ממחוז תל אביב של האגף, המטפלים ומייצגים בתיקי אשפוז כפוי.

עיקרי נייר העמדה:

  • לדעת האגף אין מקום לקשירת מטופלים פסיכיאטריים כדרך טיפולית או כאמצעי הרגעה לטווח ארוך. כך הדבר גם לגבי הגבלות נוספות כגון החזקה בבידוד. מדובר באמצעי פוגעני, בלתי מידתי ומשפיל אשר אין לו כל ערך טיפולי, ולכן יש להגביל עד מאוד את אמצעי הטיפול בדרך של קשירה, בידוד או הגבלה אחרת, ולהשתמש בו רק במקרים קיצוניים ומוגבלים בזמן. 
  • על פי הנטען בנייר העמדה, על מנת לטפל במאושפזים במצב קיצוני, קיימות הגבלות חלופיות ופחות פוגעניות שבאמצעותן ניתן למזער מסוכנות גבוהה ולתת מענה למקרי קיצון של פגיעה עצמית או סביבתית. כך למשל ניתן לאשפז מטופלים בבתי חולים בעלי השגחה מיוחדת, ולדאוג לליווי צמוד שלהם ע"י איש צוות. 
  • על מנת למנוע פגיעה בזכויות המטופל, האגף מציע להקים מנגנון פיקוח חדש ולעגנו בשינויי חקיקה:
  1. האגף ממליץ על קיום מנגנון לפיו הוא יעודכן מידית על  קשירת מטופל או בידודו, וזאת  על מנת שיגיע עורך דין מטעם האגף לשוחח עם המטופל, ובכך ניתן יהיה להפחית את הפגיעה בזכויותיו המשפטיות והאזרחיות. מנגנון דומה פועל בעניין הוראות אשפוז אזרחיות במסגרת סעיף 29 לחוק וכן בעניין  עצורים או נאשמים אשר מאושפזים תחת צו בימ"ש בהליך פלילי.
  2. לפי הצעת האגף יש לעגן בחוק את סמכותה של הוועדה הפסיכיאטרית, המורכבת מאנשי מקצוע ונציגי ציבור, כגוף שיהיה מוסמך לאשר את עצם הקשירה או ההגבלות האחרות על המטופל (כגון בידוד) ולקבוע להם לוחות זמנים.
  3. המאושפז ובני משפחתו יוכלו להתנגד לקשירה או ההגבלה, ויהיו זכאים לייצוג חינם ע"י האגף לסיוע משפטי כפי שנעשה כיום לגבי ייצוג מאושפזים בכפייה בוועדות.
  4. על החלטת הגוף המפקח יהיה ניתן לערער בבית המשפט.
  5. במידה שהמאושפז אינו מסוגל לתפקד ולהבין את מהות ההליכים, יש מקום לשקול מינוי  אפוטרופוס לדין.

האגף ממליץ כי שינויי החקיקה ייערכו באופן מידי היות ומספר התיקים בהם מוגבלת חירותם של אנשים עולה מידי שנה.

האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים מייצג מאושפזים בכפייה המבקשים לערער על אשפוזם בהתאם לחוק הטיפול בחולי נפש, התשנ"א – 1991, והתקנות שתוקנו מכוחו. עורכי דין מטעם האגף מייצגים את המאושפזים בפני הוועדות הפסיכיאטריות בחמישה עשר בתי חולים פסיכיאטרים ברחבי הארץ. בנוסף, האגף מייצג מאושפזים המתנגדים לאופי ולתנאי הטיפול הניתן להם.

לקריאת נייר העמדה לחצו כאן.