תזכיר חוק ההוצאה לפועל

 
|16/08/2015 |

​תזכיר חוק ההוצאה לפועל (מידע על חוב מזונות) מובא לעיון הציבור.

אדם עורך חישובים עם מחשבון ודף

​במערכת ההוצאה לפועל יכולים להתנהל כנגד חייב מספר תיקים. סעיף 76(א3) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז- 1967 [להלן: "החוק"] קובע כי קיימת קדימות בסדר זקיפת הכספים כך שכספים המתקבלים בתיק ההוצאה לפועל נזקפים תחילה (ולאחר כיסוי חוב הוצאות ואגרות) לטובת חוב מזונות גם אם ההליך אשר כתוצאה ממנו התקבלו הכספים אינו תולדה או פעולה של הזוכה בתיק המזונות. יוצא כי ייתכנו מצבים בהם זוכים יפעלו לעיקול ומימוש נכסים ועל אף המאמצים שיושקעו בכך, הרי בגין העדיפות הקיימת בזקיפת הכספים לטובת תיק המזונות, לא יקבלו אותם זוכים שפעלו למימוש הנכסים כספים כתוצאה מההליך. על כן מוצע לאפשר לזוכה, המנהל תיק כנגד חייב לברר תחילה האם כנגד אותו חייב מתנהל תיק מזונות שקיים בו חוב משמעותי. בירור זה יהיה באמצעות אתר האינטרנט, כאשר מגיש השאילתא, יצטרך למסור כמה שיותר פרטים על מנת להבטיח כי רק זוכים המנהלים תיקים כנגד החייב יוכלו לקבל מידע זה. בשלב השני ואם תינתן אינדיקציה לפיה קיים חוב מזונות, הזוכה יהיה רשאי להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל, אשר רשאי, לאחר שקילת האיזונים האמורים בחוק ומתן זכות תגובה בכתב לחייב, למסור לו מידע על היקף החוב בתיק המזונות, לפי מדרגות חוב, שיקבעו על ידי שר המשפטים. מטרת מסירת המידע על קיום תיק מזונות ועל גובה החוב בו, הינה כדי לאפשר לזוכה לשקול את כדאיות ההליך אותו הוא מבקש לנקוט.

 

הציבור מוזמן להגיש את הערותיו עד לתאריך: כ"ב באלול התשע"ה (06/09/2015).