קול קורא לקבלת התייחסויות מן הציבור לבחינת יעילות האגף לרישום והסדר מקרקעין

 
|02/05/2016 |

אגף תכנון, מדיניות ואסטרטגיה במשרד המשפטים עוסק בימים אלה בבחינת הנטל הרגולטורי הקיים במסגרת
עבודתו של האגף לרישום והסדר מקרקעין בתחום הרישום​.

מהו נטל רגולטורי? נטל רגולטורי יכול לבוא לידי ביטוי בעלות כספית, בתהליכים ארוכים, בחוסר בהירות או חוסר ודאות במהלך העבודה מול האגף, הנגזרים מן הדרישות הבירוקרטיות או המהותיות הקיימות בעבודתו.

 
דרישה מהותית לדוגמא היא החובה לאמת את זהות המבקש ואילו דרישה בירוקרטית היא החובה להגיש בקשות בדואר רשום בלבד, במספר עותקים.
 
הציבור מוזמן להגיש את התייחסותו לנושאים אלה בכתב (עד 9 עמודים), עד ליום 20.05.2016 לכתובת giligu@justice.gov.il
 

  • לקריאת הקו​ל הקורא