בית הדין הארצי לעבודה קבע כי מאסרו של נכה לא ימנעה את קצבת התלויים לילדיו

 
|28/05/2015 |

​האגף לסיוע משפטי ייצג גרושתו של אסיר בתביעה מול הביטוח הלאומי אשר שלל קצבת נכות כללית ותוספת תלויים עבור שניים מילדיו בעקבות כליאתו. ביה"ד הארצי לעבודה קבע כי עצם הפסקת תשלום הגמלה לנכה בגין מאסרו, אינה מפסיקה את תשלום תוספת התלויים לילדיו. מדובר בפסק דין עקרוני ודרמטי בעל השלכות רחבות.

​האם יש לשלם תוספת תלויים לקצבת נכות, המשולמת בפועל למקבל גמלה עבור ילדיו של הנכה, במצב בו מקבל בקצבה הוא אסיר ולכן אינו זכאי לקצבת הנכות עצמה?

סוגיה זו הוגשה לביה"ד לעבודה בעקבות תביעתה של גרושתו של אסיר, אשר יוצגה על ידי האגף לסיוע משפטי- מחוז ת"א, באמצעות עו"ד איתי ליברמן, נגד החלטת הביטוח הלאומי לשלול מילדיה את תשלום תוספת התלויים בתקופת כליאתו של אביהם. 

בית הדין לעבודה בפסיקתו טען, כי תשלום תוספת תלויים הינו "לטובת התלויים" ומיועד למילוי צרכיהם, נוכח העדר יכולתו של הנכה להשתכר. מאחר שכך, יש לבחון את הסוגיה באופן שהולם את כוונת החוק – דאגה לשלומם של התלויים: מינוי של ממונה "מקבל גמלה" (במקרה זה – האם), בעצם יוצר הפרדה בין קצבת הנכות עצמה, לבין תשלום תוספת התלויים, ומאפשר המשך תשלום תוספת התלויים, ללא תלות בקצבת הנכות.
עוד טען בית הדין וקבע, כי קצבת הנכות אמנם נפסקת בתקופת המאסר לאור זאת שצרכיו הבסיסיים של האסיר מסופקים על ידי המדינה בכל מקרה, אך היא אינה מתבטלת. לכן, יש להמשיך להעניק את תוספת התלויים המועברת לתלויים דרך הממונה.