קול קורא להעברת הערות הציבור לצוות בנושא כלל הראיה הטובה ביותר

 
|02/08/2015 |

​בימים אלה מתכנס במשרד המשפטים צוות לבחינת אפשרות לתיקון פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א – 1977, ביחס לתקפותו של "כלל הראיה הטובה ביותר".

אישה מסתכלת בזכוכית מגדלת על נתונים

​הצוות מזמין את הציבור להעביר כל מידע, הערות או הצעות לנושאים הדורשים התייחסות במסגרת הבחינה האמורה, בין היתר בעניינים אלה: 

  1. המשמעויות העסקיות, המשפטיות-דיוניות ואחרות של הותרת הכלל על כנו.
  2. רלוונטיות של הכלל בעידן טכנולוגי של סריקה, צילום דיגיטלי והעתקות ממוחשבות. 
  3. ההשלכות האפשריות של ביטול כלל הראיה הטובה ביותר ככלל קבילות והותרתו ככלל הנוגע לבחינת המהימנות של הראיה.

כל המעוניין להביא את דברו בפני הצוות מוזמן להעלותו על הכתב.
את ההערות וההצעות ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני (דוא"ל) לכתובת: AmosWe@justice.gov.il  או בדואר לכתובת: משרד המשפטים – פרקליטות המדינה, רח' צלאח א-דין 29, ירושלים 91490 (לידי עוה"ד חיים ויסמונסקי), וכן למשרד המשפטים – מחלקת ייעוץ וחקיקה, רח' צלאח א-דין 29, ירושלים 91490 (לידי עוה"ד עינת גדעוני).

נודה על קבלת התייחסויות לא יאוחר מיום כג' תשרי, תשע"ו, 6.10.2015.